Kierownictwo w projektach

 1. Projekty krajowe
  1. UMO-2015/17/B/ST8/03391, Wysokotemperaturowe badania wpływu dodatków stopowych na termofizyczne właściwości żeliwa wermikularnego w stanie ciekłym oraz na jego zwilżalność i reaktywność w kontakcie z tlenkami metali, finansowany przez NCN (OPUS), 2016-2019 (Kierownik – prof. dr hab. inż. Natalia Sobczak)
  2. TANGO1/266388/NCBR/2015, Zmniejszenie zużycia srebra w lutowiu bezołowiowym, finansowany przez NCBR, 2015-2017 (Kierownik – prof. dr hab. inż. Natalia Sobczak)
  3. UMO-2016/23/D/ST8/01269, konkurs SONATA 12, Narodowe Centrum Nauki, Wpływ obróbki plastycznej metodą Differential Speed Rolling połączoną z wielowariantową obróbką cieplną na ewolucję struktury i właściwości nadstopu niklu Haynes 282, (Kierownik –dr inż. Wojciech Polkowski)
 2. Projekty międzynarodowe
  1. No.DAAD010/2017/2018, Badania wysokotemperaturowego oddziaływania pomiędzy ciekłymi stopami Ni-Cr a ceramiką TiB2, projekt realizowany wspólnie przez Instytut Odlewnictwa w Krakowie (IOd) oraz Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden, Institute of Complex Materials (IFW-Dresden) w ramach programu wykonawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Niemieckiej Centrali Akademickiej DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) 2017-2018 (Kierownik IOd – prof. dr hab. inż. Natalia Sobczak; kierownik IFW-Dresden – Dr. Ivan Kaban)
  2. UMO-2016/23/P/ST8/01916, SIC-WIN: Reactivity of Silicon-alloy/C-material system: Wetting versus Infiltration, projekt realizowany w Instytucie Odlewnictwa w ramach programu POLONEZ-3, dedykowany międzynarodowej mobilności naukowców Akcji M. Skłodowskiej-Curie w programie HORIZON2020, 2017-2018 (Kierownik – visiting profesor Donatella Giuranno z CNR, Włochy; opiekun naukowy/host – prof. dr hab. inż. Natalia Sobczak)
  3. Grant agreement 737054, AMADEUS: Next GenerAtion MateriAls and Solid State DevicEs for Ultra High Temperature Energy Storage and Conversion (Nowej generacji materiały i urządzenia do magazynowania oraz konwersji energii w procesach ultra wysokotemperaturowych), projekt finansowany przez KE w ramach FET-OPEN PROGRAM, HORIZON2020 (7 partnerów), 2017-2020 (Lider Grupy Roboczej WP2 oraz członek Project Steering Committee – prof. dr hab. inż. Natalia Sobczak)
  4. Grant agreement M-ERA.NET-2016/264/2017 INSURFCAST: Innovative Surfaces for Superalloys Casting Processes (Innowacyjne pokrycia na formy do odlewania superstopów niklu) – rozwojowy projekt europejski w ramach programu M-ERA.NET Call 2016 (Włochy, Polska), udział partnerów z Polski finansowany przez NCBR, 2017-2021 (Kierownik zadań IOd – prof. dr hab. inż. Natalia Sobczak)
  5. ESA Contract No. 4000109468/13/NL/Cbi: New generation of light-weight materials for advanced space applications (Nowa generacja lekkich materiałów do zaawansowanych zastosowań kosmicznych) kierownik: N. Sobczak
 3. Kierownictwo w projektach – Działalności Statutowa
  1. Zl. 7008/00, Współpraca UCF-USA: Wysokotemperaturowe badania oddziaływania ciekłych metali z podłożami typu 2D, kierownik: M. Homa
  2. Zl. 7009/00, Opracowanie metodyki oraz procedury badań właściwości ciekłego magnezu i jego stopów w kontakcie z wybranymi typami materiałów, kierownik: A. Kudyba
 4. Kierownictwo w projektach – Fundusz Badań Własnych IOd
  1. Zl. 7614/00, Badania podstawowe dotyczące współpracy międzylaboratoryjnej prowadzące do opracowania przyszłych projektów badawczych, kierownik: M. Homa
  2. Zl. 7965/00, Organizacja i przeprowadzenie praktyki studentów z Politechniki Krakowskiej, kierownik: M. Homa
  3. Zl. 6619/00 Badania granic rozdziału nowej generacji materiałów i ich wpływu na ich właściwości termofizyczne, kierownik: M. Homa
  4. Zl. 7923/00 Organizacja, przeprowadzenie praktyki i wspomaganie merytoryczne praktykantki z IMDEA Materials Instiute, kierownik: W. Polkowski
  5. Zl. 6901/00 The 11th International Workshops on Subsecond Thermophysics, kierownik: N. Sobczak

Redakcja wydawnictw naukowych

 1. Proceedings of 1st International Conference on Metals, Ceramics and Composites, Varna, Bulgaria, 14-17/09/2017, Edited by W. Polkowski, N. Sobczak, L. Drenchev
 2. Special Issue of High Temperatures – High Pressures. 46 (4/5) (2017) – Proc. of 11th Workshop of Subsecond Thermophysics, Edited by N. Sobczak

Publikacje w czasopismach i materiałach konferencyjnych posiadających IF (Lista A, MNiSW)

 1. T. Dudziak, L. Boron, M. Homa, R. Nowak, N. Horton, R. Sheppard, R.M. Purgert, A. Siewiorek, N. Sobczak, J.J. Sobczak, The Influence of Fabrication Process on the Initial Stages of Steam Oxidation Performed on Haynes® 282® Alloy at 760°C, Journal of Materials Engineering and Performance, 26(1) (2017) 239-249
 2. T. Dudziak, V. Deodeshmukh, L. Backert, N. Sobczak, M. Witkowska, W. Ratuszek, K. Chruściel, A. Zieliński, J. Sobczak, G. Bruzda, Phase Investigations Under Steam Oxidation Process at 800°C for 1000 h of Advanced Steels and Ni-Based Alloys, Oxidation of Metals, 87(1-2) (2017) 139-158
 3. T. Dudziak, L. Boroń, V. Deodeshmukh, J. Sobczak, N. Sobczak, M. Witkowska, W. Ratuszek, K. Chruściel, Steam Oxidation Behavior of Advanced Steels and Ni-Based Alloys at 800°C, Journal of Materials Engineering and Performance, 26(3) (2017) 1044-1056
 4. K. Pietrzak, N. Sobczak, J.J Sobczak, A. Klasik, A. Kudyba, P. Darłak, P. Długosz, A. Wojciechowski, E. Sienicki, Badania stabilności zawiesiny metalowo-ceramicznej po wielokrotnym przetopie kompozytu na bazie stopu aluminium A359 zbrojonego cząsteczkami Al2O3, Prace Instytutu Odlewnictwa, Transactions of Foundry Research Institute, 57(2) (2017) 69-84
 5. K. Pietrzak, A. Klasik, M. Maj, A. Wojciechowski, N. Sobczak, Microstructural aspects of fatigue parameters of lead-free Sn-Zn solders with various Zn content, Archives of Foundry Engineering, 17(1) (2017) 131-136
 6. K. Pietrzak, A. Klasik, M. Maj, N. Sobczak, A. Wojciechowski, Comparative studies of microstructure and fatigue life of selected lead-free alloys, Archives of Foundry Engineering, 17(3) (2017) 111-116
 7. R. Ummethala, M. Fritzsche, T. Jaumann, J. Balach, S. Oswald, R. Nowak, N. Sobczak, I. Kaban, M.H. Rümmeli, L. Giebeler, Lightweight, free-standing 3D interconnected carbon nanotube foam as a flexible sulfur host for high performance lithium-sulfur battery cathodes, Energy Storage Materials, 10 (2018) 206-215
 8. L. Xi, I. Kaban, R. Nowak, G. Bruzda, N. Sobczak, J. Eckert, Wetting, reactivity, and phase formation at interfaces between Ni–Al melts and TiB2 ultrahigh-temperature ceramic. J. Am. Ceram. Soc., 101(2) (2018) 911-918
 9. P. Turalska, M. Homa, G. Bruzda, N. Sobczak, I. Kaban, N. Mattern, J. Eckert, Wetting behavior and reactivity between liquid Gd and ZrO2 substrate, J. Min. Metall. Sect. B-Metall. 53(3) (2017) 285-293
 10. W. Polkowski, N. Sobczak, R. Nowak, A. Kudyba, G. Bruzda, A. Polkowska, M. Homa, P. Turalska, J. Safarian, E. Moosavi-Khoonsari, A. Datas, Wetting behavior and reactivity of molten silicon with h-BN substrate at ultrahigh temperatures up to 1750°C, Article submitted to Journal of Materials Engineering and Performance (Open Access) doi.org/10.1007/s11665-017-3114-8
 11. N. Sobczak, Editorial, High Temperatures – High Pressures. 46 (4/5) (2017) 255-257
 12. W. Polkowski, P. Jóźwik, R. Łyszkowski. Z. Bojar, Differential Speed Rolling of Ni3Al-based intermetallic alloy – Electron Backscatter Diffraction and X-Ray Diffraction study on structure and texture evolution, Advanced Engineering Materials (2017) 19, 1600618. doi:10.1002/adem.201600618
 13. W. Polkowski, A. Polkowska, D. Zasada, Characterization of high strength nickel thin sheets fabricated by differential speed rolling method, Materials Characterization 130 (2017) 173-180

Publikacje w czasopismach nieposiadających IF (Lista B, MNiSW)

 1. P. Turalska, N. Sobczak, A. Polkowska, G. Bruzda, A. Kudyba, I. Kaban, N. Mattern, J. Eckert, Zwilżalność i reaktywność ciekłego Gd w kontakcie z ceramiką Al2O3, Inżynieria Powierzchni 22(4) (2017)  41-48
 2. P. Turalska, M. Homa, R. Nowak, G. Bruzda, N. Sobczak, I. Kaban, N. Mattern, J. Eckert, Wettability, reactivity and interfaces in the Gd/TiO2 system, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transaction of Foundry Research Institute, LVII(4) (2017) 303-308
 3. W. Polkowski, N. Sobczak, R. Nowak, A. Kudyba ,G. Bruzda, A. Polkowska, M. Homa, P. Turalska, O. Shuleshova, I. Kaban, Wetting behavior of Si-13.5B alloy on polycrystalline h-BN-based substrates, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transaction of Foundry Research Institute, LVII(4) (2017) 321-326
 4. A. Polkowska, M. Warmuzek, J. Kalarus, W. Polkowski, N. Sobczak, A comparison of various imaging modes in scanning electron microscopy during evaluation of selected Si/refractory sessile drop couples after wettability tests at ultra-high temperature, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transaction of Foundry Research Institute, LVII(4) (2017) 337-344
 5. M. Homa, N. Sobczak, P. Turalska, G. Bruzda, M. Bacior, M. Warmuzek, A. Polkowska, Thermophysical properties of selected vermicular graphite cast iron alloy, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transaction of Foundry Research Institute, LVII(4) (2017) 345-350
 6. M. Bacior, N. Sobczak, M. Homa, P. Turalska, A. Kudyba, G. Bruzda, R. Nowak, A. Pytel, High-temperature interaction of molten vermicular graphite cast iron with Al2O3 substrate, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transaction of Foundry Research Institute, LVII(4) (2017)
 7. P. Jóźwik, W. Polkowski, I. Schindler, T. Mikuszewski, Z. Bojar, Wpływ parametrów przetwarzania na strukturę i właściwości mechaniczne intermetalicznych taśm Ni3Al po walcowaniu na zimno i statycznym wygrzewaniu, Hutnik – Wiadomości Hutnicze 84(8) (2017) 336-341

Publikacje w materiałach konferencyjnych

 1. A. Datas, A.B. Cristobal, C. del Cañizo, E. Antolín, M. Beaughon, N. Nikolopoulos, A. Nikolopoulos, M. Zeneli, N. Sobczak, W. Polkowski, M. Tangstad, J. Safarian, D.M. Trucchi, A. Bellucci, M. Girolami, R. Marx, D. Bestenlehner, S. Lang, A. Vitulano, G. Sabbatella, A. Martí, AMADEUS: Next Generation Materials and Solid State Devices for Ultra High Temperature Energy Storage and Conversion, Int. Conf. Solar Power& Chemical Energy Systems (SolarPACES-2017), Santiago de Chile, 26-29.09.2017, Abstract Book
 2. N. Sobczak, Factors affecting wetting and reactivity in Si/ceramic systems at ultrahigh temperatures T>1450°C, EUROMAT 2017, Thessaloniki, Greece, 17–22/09/2017, Abstract Book
 3. N. Sobczak, Overview on high temperature interaction between liquid metals and ceramics: methodological, scientific and practical aspects (8th Freiberg Refractory Forum, Dec. 13th, 2017, Freiberg, Germany, Abstract Book & PPP in Proceedings
 4. W. Polkowski, N. Sobczak, Refractory materials for Latent Heat Thermal Energy Storage devices (in Polish), 2nd Scientific Conference on Foundrymen’s Day, Cracow, Poland, 24/11/2017, Abstract Book
 5. J. J. Sobczak, N. Sobczak, L. Drenchev, P. Darłak, P. Długosz, P.Turalska, M. Homa, A. Tchórz, I. Krzak, A. Makaya, L. Pambaguian, Hybrid gasars – a new class of light-weight functional materials, 1st International Conference on Metals, Ceramics and Composites, Varna, Bulgaria, 14-17/09/2017, Abstract Book
 6. N. Sobczak, J. J. Sobczak, R. Asthana, R. Purgert, Survey on high temperature interaction between molten Ni superalloys and oxide-based ceramics, 1st International Conference on Metals, Ceramics and Composites, Varna, Bulgaria, 14-17/09/2017, Abstract Book
 7. W. Polkowski, N. Sobczak, R. Nowak, A. Kudyba ,G. Bruzda, A. Polkowska, M. Homa, P. Turalska, Selection of refractory materials for Latent Heat Thermal Energy Storage devices, 1st International Conference on Metals, Ceramics and Composites, Varna, Bulgaria, 14-17/09/2017, Abstract Book
 8. W. Polkowski, N. Sobczak, R. Nowak, A. Kudyba ,G. Bruzda, A. Polkowska, M. Homa, P. Turalska, Effect of h-BN spray coatings on wetting and reactivity in Si/SiC system, 1st International Conference on Metals, Ceramics and Composites, Varna, Bulgaria, 09/2017 Abstract Book
 9. W. Polkowski, N. Sobczak, R. Nowak, A. Kudyba ,G. Bruzda, A. Polkowska, M. Homa, P. Turalska, O. Shuleshova, I. Kaban, Wetting behavior of Si-13.5B alloy on polycrystalline h-BN-based substrates, 1st International Conference on Metals, Ceramics and Composites, Varna, Bulgaria, 14-17/09/2017, Abstract Book
 10. A. Polkowska, M. Warmuzek, J. Kalarus, W. Polkowski, N. Sobczak, Scanning electron microscopy evaluation of selected Si/refractory sessile drop couples after wettability tests at ultra-high temperatures, 1st International Conference on Metals, Ceramics and Composites, Varna, Bulgaria, 14-17/09/2017, Abstract Book
 11. M. Homa, N. Sobczak, M. Bacior, G. Bruzda, K. Kosiba, T. Fudyma, A. Krężel, Thermophysical properties of selected vermicular cast iron alloys, 1st International Conference on Metals, Ceramics and Composites, Varna, Bulgaria, 14-17/09/2017, Abstract Book
 12. R. Nowak, G. Bruzda, N. Sobczak, J. Wojewoda-Budka, L. Litynska- Dobrzynska, M. Homa, I. Kaban, L. Xi, L. Jaworska, High temperature interaction of liquid Al alloys with ZrB2,1st International Conference on Metals, Ceramics and Composites, Varna, Bulgaria, 14-17/09/2017, Abstract Book
 13. R. Nowak, L. Xi, N. Sobczak, I. Kaban, G. Bruzda, O. Shuleshova, Wettability and reactivity of Ni-Cr alloys with TiB2 substrates, 1st International Conference on Metals, Ceramics and Composites, Varna, Bulgaria, 14-17/09/2017, Abstract Book
 14. A. Kudyba, N. Sobczak, G. Bruzda, J. Budzioch, W. Polkowski, High temperature device for investigation of thermophysical properties of molten Mg alloys and their interaction with refractory materials, 1st International Conference on Metals, Ceramics and Composites, Varna, Bulgaria, 14-17/09/2017, Abstract Book
 15. P. Turalska, R. Nowak, G. Bruzda, N. Sobczak, I. Kaban, N. Mattern, J. Eckert, Wettability, reactivity and interfaces in Gd/TiO2 system, 1st International Conference on Metals, Ceramics and Composites, Varna, Bulgaria, 14-17/09/2017, Abstract Book
 16. A. Sobczak , M. Homa , R. Nowak , P. Kruczek, P. Kwinta, Microstructure analysis for investigation of the thrombogenicity of umbilical catheters, 1st International Conference on Metals, Ceramics and Composites, Varna, Bulgaria, 14-17/09/2017, Abstract Book
 17. M. Bacior, N. Sobczak, G. Bruzda, A. Kudyba, M. Homa, R. Nowak, P. Turalska, High temperature behavior of cast iron on alumina substrate upon melting, heating and solidification on polycrystalline alumina substrates, 1st International Conference on Metals, Ceramics and Composites, Varna, Bulgaria, 14-17/09/2017, Abstract Book
 18. L. Drenchev, J. J. Sobczak, N. Sobczak, Modelling and theoretical achievements in development of gasar technology applied to production of high porosity Mg composites, 1st International Conference on Metals, Ceramics and Composites, Varna, Bulgaria, 14-17/09/2017, Abstract Book
 19. M. Homa, N. Sobczak, P. Turalska, G. Bruzda, M. Bacior, M. Warmuzek, A. Polkowska, Właściwości termofizyczne wybranego żeliwa wermikularnego, II Konferencja Naukowa z okazji Dnia Odlewnika 2017, Kraków, 24/11/2017, Abstract Book
 20. P. Turalska, N. Sobczak, A. Polkowska, G. Bruzda, A. Kudyba, I. Kaban, N. Mattern, J. Eckert, Zwilżalność i reaktywność ciekłego Gd w kontakcie z ceramiką Al2O3, II Konferencja Naukowa z okazji Dnia Odlewnika 2017, Kraków, 24/11/2017, Abstract Book
 21. M. Bacior, N. Sobczak, G. Bruzda, A. Kudyba, M. Homa, R. Nowak, P. Turalska, High temperature behavior of cast iron on alumina substrate upon melting, heating and solidification on polycrystalline alumina substrates, II Konferencja Naukowa z okazji Dnia Odlewnika 2017, Kraków, 24/11/2017, Abstract Book

Patenty udzielone

 1. P.408159 / 225228, Wysokotemperaturowe stanowisko do badań oddziaływania ciekłych metali i stopów z podłożami ogniotrwałymi w warunkach izotermicznych i nieizotermicznych, N. Sobczak, R. Nowak, J. Budzioch, A. Glenz, data zgłoszenia: 2014-05-09, data udzielenia: 2017-03-31, współwłaściciele: PREVAC spółka z oo, Rogów.
 2. P.411415 / 225987, Urządzenie do pomiaru sił ścinających, W. Leśniewski, N. Sobczak, P. Wieliczko, data zgłoszenia: 2015-02-27, data udzielenia: 2017-06-30

Nagrody i wyróżnienia

 1. Wyróżnienie Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w konkursie TECHNICUS-2017 za publikację książki „Kolorowy świat struktury materiałów”, Ł. Boroń, J. M. Radzikowska, N. Sobczak, A. Tchórz, Wydawnictwo Instytutu Odlewnictwa w Krakowie
 2. Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Młodych Wybitnych Naukowców (umowa nr 768/E-141/STYP/12/2017), dr inż. Wojciech Polkowski
 3. Wyróżnienie “Editor’s choice” Journal of Materials Engineering and Performance za artykułu pt.: “Wetting Behavior and Reactivity Between AlTi6 Alloy and Carbon Nanotubes”, M. Homa, N. Sobczak, J.J. Sobczak, J. Morgiel, S. Seal, R. Nowak, G. Bruzda

Wygłoszone referaty na konferencjach/seminariach krajowych i międzynarodowych

 1. Invited/Plenary
  1. N. Sobczak, seminarium naukowe, European Space Agency, 20.01.2017
  2. N. Sobczak, Factors affecting wetting and reactivity in Si/ceramic systems at ultrahigh temperatures T>1450°C, EUROMAT 2017, Thessaloniki, Greece, 17–22/09/2017 (Invited lecture)
  3. N. Sobczak, Overview on high temperature interaction between liquid metals and ceramics: methodological, scientific and practical aspects (8th Freiberg Refractory Forum, Dec. 13th, 2017, Freiberg, Germany (Invited lecture)
  4. W. Polkowski, N. Sobczak, R. Nowak, A. Kudyba ,G. Bruzda, A. Polkowska, M. Homa, P. Turalska, Selection of refractory materials for Latent Heat Thermal Energy Storage devices, 1st International Conference on Metals, Ceramics and Composites, Varna, Bulgaria, 14-17/09/2017 (Plenary Lecture)
  5. J. J. Sobczak, N. Sobczak, L. Drenchev, P. Darłak, P. Długosz, P. Turalska, M. Homa, A. Tchórz, I. Krzak, A. Makaya, L. Pambaguian, Hybrid gasars – a new class of light-weight functional materials, 1st International Conference on Metals, Ceramics and Composites, Varna, Bulgaria, 14-17/09/2017 (Plenary Lecture)
 2. Oral presentations
  1. W. Polkowski, N. Sobczak, Refractory materials for Latent Heat Thermal Energy Storage devices (in Polish), 2nd Scientific Conference on Foundrymen’s Day, Cracow, Poland, 24/11/2017
  2. N. Sobczak, J. J. Sobczak, R. Asthana, R. Purgert, Survey on high temperature interaction between molten Ni superalloys and oxide-based ceramics, 1st International Conference on Metals, Ceramics and Composites, Varna, Bulgaria, 14-17/09/2017
 3. Poster presentations
  1. W. Polkowski, N. Sobczak, R. Nowak, A. Kudyba ,G. Bruzda, A. Polkowska, M. Homa, P. Turalska, Effect of h-BN spray coatings on wetting and reactivity in Si/SiC system, 1st International Conference on Metals, Ceramics and Composites, Varna, Bulgaria, 09/2017
  2. W. Polkowski, N. Sobczak, R. Nowak, A. Kudyba ,G. Bruzda, A. Polkowska, M. Homa, P. Turalska, O. Shuleshova, I. Kaban, Wetting behavior of Si-13.5B alloy on polycrystalline h-BN-based substrates, 1st International Conference on Metals, Ceramics and Composites, Varna, Bulgaria, 14-17/09/2017
  3. A. Polkowska, M. Warmuzek, J. Kalarus, W. Polkowski, N. Sobczak, Scanning electron microscopy evaluation of selected Si/refractory sessile drop couples after wettability tests at ultra-high temperatures, 1st International Conference on Metals, Ceramics and Composites, Varna, Bulgaria, 14-17/09/2017
  4. M.Homa, N. Sobczak, M. Bacior, G. Bruzda, K. Kosiba, T. Fudyma, A. Krężel, Thermophysical properties of selected vermicular cast iron alloys, 1st International Conference on Metals, Ceramics and Composites, Varna, Bulgaria, 14-17/09/2017, Abstract Book
  5. R. Nowak, G. Bruzda, N. Sobczak, J. Wojewoda-Budka, L. Litynska- Dobrzynska, M. Homa, I. Kaban, L. Xi, L. Jaworska High temperature interaction of liquid Al alloys with ZrB2,1st International Conference on Metals, Ceramics and Composites, Varna, Bulgaria, 14-17/09/2017, Abstract Book
  6. R. Nowak, L. Xi, N. Sobczak, I. Kaban, G. Bruzda, O. Shuleshova, Wettability and reactivity of Ni-Cr alloys with TiB2 substrates, 1st International Conference on Metals, Ceramics and Composites, Varna, Bulgaria, 14-17/09/2017
  7. A. Kudyba, N. Sobczak, G. Bruzda, J. Budzioch, W. Polkowski, High temperature device for investigation of thermophysical properties of molten Mg alloys and their interaction with refractory materials, 1st International Conference on Metals, Ceramics and Composites, Varna, Bulgaria, 14-17/09/2017
  8. P. Turalska, R. Nowak, G. Bruzda, N. Sobczak, I. Kaban, N. Mattern, J. Eckert Wettability, reactivity and interfaces in Gd/TiO2 system, 1st International Conference on Metals, Ceramics and Composites, Varna, Bulgaria, 14-17/09/2017
  9. A. Sobczak , M. Homa, R. Nowak, P. Kruczek, P. Kwinta, Microstructure analysis for investigation of the thrombogenicity of umbilical catheters, 1st International Conference on Metals, Ceramics and Composites, Varna, Bulgaria, 14-17/09/2017
  10. M. Bacior, N. Sobczak, G. Bruzda, A. Kudyba, M. Homa, R. Nowak, P. Turalska, High temperature behavior of cast iron on alumina substrate upon melting, heating and solidification on polycrystalline alumina substrates, 1st International Conference on Metals, Ceramics and Composites, Varna, Bulgaria, 14-17/09/2017
  11. L. Drenchev, J. J. Sobczak, N. Sobczak, Modelling and theoretical achievements in development of gasar technology applied to production of high porosity Mg composites, 1st International Conference on Metals, Ceramics and Composites, Varna, Bulgaria, 14-17/09/2017
  12. M. Homa, N. Sobczak, P. Turalska, G. Bruzda, M. Bacior, M. Warmuzek, A. Polkowska, Właściwości termofizyczne wybranego żeliwa wermikularnego, II Konferencja Naukowa z okazji Dnia Odlewnika 2017, Kraków, 24/11/2017
  13. P. Turalska, N. Sobczak, A. Polkowska, G. Bruzda, A. Kudyba, I. Kaban, N. Mattern, J. Eckert, Zwilżalność i reaktywność ciekłego Gd w kontakcie z ceramiką Al2O3, II Konferencja Naukowa z okazji Dnia Odlewnika 2017, Kraków, 24/11/2017
  14. M. Bacior, N. Sobczak, G. Bruzda, A. Kudyba, M. Homa, R. Nowak, P. Turalska High temperature behavior of cast iron on alumina substrate upon melting, heating and solidification on polycrystalline alumina substrates, II Konferencja Naukowa z okazji Dnia Odlewnika 2017, Kraków, 24/11/2017

 

Skip to content