Zapraszamy do nowej strony Centrum Polskiego Odlewnictwa dostępnej pod adresem:

http://cpo.iod.krakow.pl

Centrum Polskiego Odlewnictwa

ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków

Sygnalizowana od kilku lat idea stworzenia zinstytucjonalizowanej formy konsolidacji branży odlewniczej, ważnej z punktu widzenia gospodarki narodowej, została zrealizowana w postaci powołania z upoważnienia organów statutowych:

 • Instytut Odlewnictwa
 • Odlewnicza Izba Gospodarcza
 • Stowarzyszenie Technicznego Odlewników Polskich

 

Zarząd Główny w dniu 17 lipca 2000 roku w Instytucie Odlewnictwa

 

CENTRUM POLSKIEGO ODLEWNICTWA.

 

 

Do podstawowych zadań Centrum Polskiego Odlewnictwa należeć będą:

 • systematyczny i systemowy monitoring odlewnictwa w oparciu o obligatoryjną sprawozdawczość i analizy statystyczne, analizy rynku głównych branż odbiorców odlewów pod kątem ich tendencji rozwojowych oraz wymagań stawianych odlewom jako komponentom wyrobów finalnych,
 • analizy światowych rynków, konkurencji międzynarodowej, trendów i tendencji rozwoju technologii odlewniczych oraz upowszechnianie informacji poprzez wydawnictwa i sieci internetowe,
 • analizy ewolucji cen podstawowych i pomocniczych surowców oraz materiałów, a także energii i robocizny w kraju i zagranicą jako podstawowych elementów kosztów i cen odlewów na międzynarodowym rynku konkurencyjnym,
 • koordynacja działalności naukowo-badawczej i rozwojowej w celu optymalizacji wykorzystania budżetowych środków finansowych Komitetu Badań Naukowych, kierowanych na projekty celowe, granty badawcze oraz na realizację innych działań zaplecza badawczo-rozwojowego odlewnictwa, w tym na działalność informacyjną oraz na realizację innych działań na rzecz zwiększenia wykorzystania środków Unii Europejskiej (UE) na badania i rozwój, ze szczególnym uwzględnieniem 5. Ramowego Programu,
 • zwiększenie aktywności działań w zakresie pomocy małym i średnim przedsiębiorstwom odlewniczym, z wykorzystaniem dostępnych środków państwowych i zagranicznych,
 • działalność konsultingowa oraz doradcza w sprawach związanych z opracowaniem programów naprawczych oraz procesami upadłości i likwidacji, z uwzględnieniem bazy danych o możliwościach zakupu maszyn i urządzeń z likwidowanych odlewni,
 • prowadzenie i udostępnianie bazy danych w zakresie dostaw materiałów, aparatury i urządzeń dla odlewni, z uwzględnieniem promocji polskich dostawców,
 • stała ekspozycja i bazy danych oraz ofert dla odbiorców i użytkowników odlewów,
 • opracowanie zasad unikania dumpingu i nieuczciwej konkurencji oraz uczestnictwo w sporach i rozstrzygnięciach wynikających z tego powodu,
 • koordynacja szkolenia personelu odlewni z uwzględnieniem standardów i wymagań UE,
 • koordynacja organizacji seminariów, sympozjów, konferencji, imprez targowych i innych imprez odlewniczych,
 • opracowanie i aktywny udział w realizacji strategii rozwoju branży odlewniczej w Polsce.
Skip to content