Oferta:

badania nieniszczące:

Widok przestrzenny obrazujący strukturę żeliwa sferoidalnego z naniesioną niebieska powłoką Cr3C2 i czerwonymi wtrąceniami wolframu

Kostki kompozytowe na bazie aluminium, zbrojone ciągłym włóknem węglowym

Skip to content