Oferta:

badania akredytowane ZAKRES AKREDYTACJI AB_494

analiza składu chemicznego

 • metale i stopy metali (żelaza, aluminium, miedzi, magnezu, tytanu, kobaltu, niklu, cyny)
 • materiały wsadowe (zaprawy, żelazostopy, modyfikatory)
 • materiały formierskie
 • metody klasyczne
 • metody spektralne

badania próbek powietrza w środowisku pracy

badania materiałów formierskich dla odlewnictwa

 • klasyfikacja piasków odlewniczych
 • wydawanie atestu

identyfikacja wybranych związków zapachowych w powietrzu w różnych sektorach

 • zakłady produkcyjne
 • zakłady gospodarki komunalnej
 • wysypiska śmieci
 • odlewnie

badania środowiska pracy

 • hałas
 • oświetlenie
 • drgania ogólne i miejscowe
 • mikroklimat gorący i umiarkowany
 • zapylenie
 • związków chemicznych organicznych i nieorganicznych

pobór prób na badania

 • frakcji wdychalnej i respirabilnej
 • metali

oznaczenie stężeń

 • tlenku węgla i azotu
 • metali w środowisku pracy (z obliczeń)

 

NOS ELEKTRONICZNY – ultraszybki przenośny chromatograf gazowy

przeznaczony do badania zasięgu i stopnia uciążliwości odorów, zapachów.

Urządzenie pozwala na identyfikację w czasie rzeczywistym

ponad 700 związków organicznych wchodzących w skład zapachów.

Zalety:

-krótki czas analizy (10 s)

– wykrywalność związków na poziomie ppb

-mobilność

-uniwersalność pomiarów (możliwość stosowania w różnych dziedzinach gospodarki)

 

Skip to content