Nabór na stanowisko Główny Specjalista ds. Badań Laboratoryjnych – Kierownik Centrum Laboratoriów Badawczych

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny
ogłasza nabór na stanowisko
Główny Specjalista ds. Badań Laboratoryjnych – Kierownik Centrum Laboratoriów Badawczych
Nr ref: CLB_9/2021

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny – Jest jednym z Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz, trzeciej co do wielkości sieci naukowej w Europie, która dostarcza firmom atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne technologie łącząc naukę z biznesem. Prowadzimy badania naukowe, prace rozwojowe, wdrożeniowe, wykonujemy prototypowe narzędzia i urządzenia, a także świadczymy usługi badawcze, metrologiczne i technologiczne. Odbiorcami naszych rozwiązań są m. in. przedstawicie przemysłu odlewniczego, narzędziowego, lotniczego, medycznego i energetycznego.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Kraków ul. Zakopiańska 73
Data ogłoszenia: 5 marca 2021 r.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

1. Zarządzanie, nadzorowanie i doskonalenie systemu zarządzania zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.
2. Wdrażanie polityki jakości.
3. Opracowywanie Księgi Jakości oraz kontrolowanie stosowania jej postanowień w Laboratorium.
4. Organizowanie przeglądów systemu zarządzania.
5. Udział w auditach zewnętrznych.
6. Organizowanie auditów wewnętrznych w oparciu o opracowany program.
7. Nadzór nad działaniami korygującymi.
8. Planowanie szkoleń zewnętrznych oraz prowadzenie szkoleń wewnętrznych.
9. Współpraca z klientami.
10. Nadzorowanie właściwej realizacji prac w Laboratorium.
11. Rozwój działalności laboratoryjnej.
12. Organizacja pracy podległego personelu.

Wymagania dla kandydatów:

1. Wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane nauki: nauki chemiczne, inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska).
2. Minimum 3 lata pracy w akredytowanym laboratorium badawczym.
3. Szkolenie z normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.
4. Doświadczenie w zarządzaniu zespołem pracowników.
5. Zdolność realizacji wielu zadań jednocześnie.
6. Zaangażowanie i skrupulatność.
7. Komunikatywność.
8. Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym korzystanie z norm i dokumentacji.
9. Biegła znajomość obsługi komputera, w szczególności MS Office.
10. Prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

1) pracę w organizacji badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R,
2) zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
3) elastyczne godziny pracy,
4) pakiet benefitów (dofinansowanie do wypoczynku, pakiet dodatkowej opieki medycznej, możliwość przystąpienia do programu ubezpieczenia na życie),
5) możliwość stałego rozwoju zawodowego,
6) darmowe miejsce parkingowe.

Dokumenty:

· CV

Na zgłoszenia czekamy do 21 marca 2021 r.

Aplikuj

Uprzejmie prosimy, aby w treści dokumentu CV przesłanego do Sieci Badawczej Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego, zamieścić klauzulę o treści:

W oparciu o art. 221a i art. 221b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie: dostępu do danych i ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania moich danych osobowych, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że moje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, jak również, że podanie tych danych jest dobrowolne.

W przypadku, jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny, prosimy w CV dodatkowo zamieścić klauzulę o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Instytut. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, o przysługujących mi prawach (opisanych wyżej).

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny (dalej: Instytut) z siedzibą ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków. Dane osobowe będą przetwarzane przez Instytut w celu przeprowadzenia procesu bieżących rekrutacji na określone stanowisko pracy, a w przypadku wyrażenia wyraźnej i dobrowolnej zgody – także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Więcej informacji o ochronie danych osobowych znajduje się tutaj.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie z wykorzystaniem danych kontaktowych, które zostaną podane przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@kit.lukasiewicz.gov.pl

Skip to content