Nabór na stanowisko Główny Specjalista ds. Projektowania i Konstrukcji

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny

Główny Specjalista ds. Projektowania i Konstrukcji

Nr ref: DP_21/2021

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny – Jest jednym z Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz, trzeciej co do wielkości sieci naukowej w Europie, która dostarcza firmom atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne technologie łącząc naukę z biznesem. Prowadzimy badania naukowe, prace rozwojowe, wdrożeniowe, wykonujemy prototypowe narzędzia i urządzenia, a także świadczymy usługi badawcze, metrologiczne i technologiczne. Odbiorcami naszych rozwiązań są m. in. przedstawicie przemysłu odlewniczego, narzędziowego, lotniczego, medycznego i energetycznego.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Kraków ul. Wrocławska 37A
Data ogłoszenia: 12 października 2021 r.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

1. Projektowanie maszyn, urządzeń, oprzyrządowania oraz części zamiennych do urządzeń wytwarzanych przez Instytut.

2. Rozwiązywanie problemów technicznych w zakresie projektowania i konstruowania maszyn, urządzeń i oprzyrządowania.

3. Udział w realizacji badań i prac doświadczalnych oraz prac komercyjnych.

4. Udział w montażu i uruchamianiu maszyn i urządzeń.

5. Wdrażanie technologii produkcyjnych u klientów.

6. Współpraca z grupą konstruktorów oraz warsztatem.

7. Realizacja prac o charakterze szkoleniowym oraz doradztwo techniczne.

Oczekiwania:

1. Wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane kierunki: mechanika lub mechanika i budowa maszyn).

2. Minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu i konstruowaniu maszyn i urządzeń.

3. Praktyczna wiedza z zakresu budowy, projektowania, wytwarzania oraz eksploatacji maszyn i urządzeń mechanicznych.

4. Specjalistyczna wiedza z zakresu właściwości materiałów inżynierskich obejmujących własności mechaniczne, technologiczne i eksploatacyjne.

5. Specjalistyczna wiedza i umiejętności z zakresu metod projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych.

6. Znajomość programu Inventor będzie dodatkowym atutem.

7. Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację

8. Prawo jazdy kat. B.

9. Bardzo dobra organizacja pracy własnej, komunikatywność oraz umiejętność pracy zespołowej.

10. Samodzielność, dokładność i terminowość w działaniu.

Oferujemy:

1. Pracę w organizacji badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.

2. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.

3. Elastyczne godziny pracy.

4. Pakiet benefitów (dofinansowanie do wypoczynku, pakiet dodatkowej opieki medycznej, możliwość przystąpienia do programu ubezpieczenia na życie).

5. Możliwość stałego rozwoju zawodowego.

6. Darmowe miejsce parkingowe.

Dokumenty:

  • CV

Na zgłoszenia czekamy do 26 października 2021 r.

Link do aplikowania:

Aplikuj

Uprzejmie prosimy, aby w treści dokumentu CV przesłanego do Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego, zamieścić klauzulę o treści:

W oparciu o art. 221a i art. 221b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie: dostępu do danych i ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania moich danych osobowych, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że moje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, jak również, że podanie tych danych jest dobrowolne.

W przypadku, jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny, w treści dokumentu CV należy dodatkowo zamieścić klauzulę o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Instytut. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, o przysługujących mi prawach (opisanych wyżej).

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny (dalej: Instytut)  z siedzibą ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków. Dane osobowe będą przetwarzane przez Instytut w celu przeprowadzenia procesu bieżących rekrutacji na określone stanowisko pracy, a w przypadku wyrażenia wyraźnej i dobrowolnej zgody – także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Więcej informacji o ochronie danych osobowych znajduje się  tutaj.

Dokumenty niekompletne lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie z wykorzystaniem danych kontaktowych, które zostaną podane przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@kit.lukasiewicz.gov.pl

Skip to content