Nabór na stanowisko Głównego Specjalisty w Biurze Certyfikacji i Normalizacji

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Odlewnictwa

ogłasza nabór na stanowisko

Głównego Specjalisty w Biurze Certyfikacji i Normalizacji

 

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Odlewnictwa, założony w roku 1946 w Krakowie jest wiodącą jednostką państwową prowadzącą działalność naukowo-badawczą na rzecz przemysłu odlewniczego. W uznaniu osiągnięć na polu nauki i innowacji, zaliczony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do grupy instytucji B+R o najwyższej w rankingu ocenie A. Od 1 kwietnia 2019 r. Instytut został włączony do Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu:  pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Kraków, ul. Zakopiańska 73
Data ogłoszenia oferty: 2.07.2019 r.

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Prowadzenie postępowań certyfikacyjnych związanych z oceną zgodności odlewów, wyrobów odlewniczych oraz metalowych wyrobów budowlanych.
 2. Analiza i ocena pod względem formalnym i merytorycznym składanych przez wnioskodawców wniosków o certyfikację wyrobów.
 3. Ocena dokumentacji technicznej oraz wyników badań wyrobów w realizowanych procesach certyfikacji.
 4. Prowadzenie auditów warunków techniczno-organizacyjnych produkcji wyrobów lub inspekcji zakładowej kontroli produkcji wyrobów budowlanych.
 5. Współpraca z laboratoriami badawczymi.
 6. Pozyskiwanie nowych zleceń oraz aktywność w relacjach z klientami,
 7. Prowadzenie sekretariatu Komitetu Technicznego ds. odlewnictwa zgodnie z procedurami Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
 8. Udział w pracach normalizacyjnych z zakresu odlewnictwa i branż pokrewnych.

Oczekiwania:

 1. Wykształcenie wyższe techniczne związane z odlewnictwem, metalurgią, materiałoznawstwem lub kierunkami pokrewnymi.
 2. Znajomość zagadnień związanych z normalizacją, badaniami i certyfikacją wyrobów.
 3. Minimum 2 lata doświadczenia zawodowego związanego z produkcją, badaniami lub oceną zgodności wyrobów.
 4. Kwalifikacje auditora systemów zarządzania jakością i/lub zakładowej kontroli produkcji.
 5. Udokumentowane szkolenie sekretarza Komitetu Technicznego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
 6. Doświadczenie w auditowaniu systemów zarządzania i/lub prowadzeniu inspekcji zakładowej kontroli produkcji.
 7. Znajomość norm oraz przepisów prawnych z zakresu odlewnictwa, systemów zarządzania jakością oraz oceny zgodności.
 8. Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie powierzonych zadań.
 9. Umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej.
 10. Gotowość do wyjazdów służbowych, dyspozycyjność.
 11. Prawo jazdy kat. „B”.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • szeroki pakiet socjalny (dopłata do wypoczynku, bilety do teatru, bony świąteczne, nieoprocentowane pożyczki pracownicze)
 • prywatną opiekę medyczną,
 • pracę od poniedziałku do piątku w systemie ruchomego czasu pracy.

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@iod.krakow.pl do 15 lipca 2019 r. W tytule wiadomości proszę wpisać: „Aplikacja – Biuro Certyfikacji i Normalizacji”.

Uprzejmie informujemy, że w treści dokumentu CV przesłanego do Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ – Instytut Odlewnictwa, w przypadku kiedy Państwa dokumenty aplikacyjne zawierają dane nadmiarowe (m.in. wizerunek, hobby, stan cywilny i inne) wykraczające poza obligatoryjny zakres danych określony w art. 221 Kodeksu Pracy (tzn. imię lub imiona, nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) należy zamieścić klauzulę o treści:

W oparciu o art. 221a i art. 221b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Sieć Badawczą ŁUKASIEWICZ – Instytut Odlewnictwa ul.  Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie: dostępu do danych i ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania moich danych osobowych, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że moje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, jak również, że podanie tych danych jest dobrowolne.

W przypadku jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Sieć Badawczą ŁUKASIEWICZ – Instytut Odlewnictwa, w treści dokumentu CV należy dodatkowo zamieścić klauzulę o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sieć Badawczą ŁUKASIEWICZ – Instytut Odlewnictwa ul.  Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Instytut. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, o przysługujących mi prawach (opisanych wyżej).

Dokumenty przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie z wykorzystaniem danych kontaktowych, które zostaną podane przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy rekrutacja@iod.krakow.pl

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Instytutu www.iod.krakow.pl

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Skip to content