Nabór na stanowisko Głównego Specjalisty ds. Projektowania i Rozwoju Oprogramowania ERP w pionie wsparcia

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny
ogłasza nabór na stanowisko
Głównego Specjalisty ds. Projektowania i Rozwoju Oprogramowania ERP
w pionie wsparcia

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny posiada autorski program informatyczny klasy ERP zrealizowany w architekturze klient-serwer (dostęp dla użytkowników odbywa się przez przeglądarkę internetową) zwany „Zintegrowanym Systemem Zarządzania”. System został zrealizowany w technologii ASP.NET w oparciu o bazę danych MS SQL. System współpracuje (wymienia dane) z programem kadrowo-księgowym Sage Symfonia. System ma budowę modułową, funkcjonujące moduły to m. in. zarządzanie projektami, elektroniczny obieg dokumentów, certyfikowane laboratoria badawcze. Rekrutacja prowadzona jest w związku z koniecznością aktualizacji systemu i jego rozbudowy.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 2
Miejsce wykonywania pracy: Kraków, ul. Zakopiańska 73 oraz ul. Wrocławska 37A.
Data ogłoszenia: 14 lipca 2020 r.

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zbieranie wymagań biznesowych do Zintegrowanego Systemu Zarządzania funkcjonującego w Instytucie,
 • analiza zebranych wymagań i projektowanie na ich podstawie funkcjonalności do Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
 • programowanie zaprojektowanych funkcjonalności i ich implementacja do rozwiązań w Zintegrowanym Systemie Zarządzania,
 • wdrożenie stworzonych rozwiązań (instalacja modułów na środowisku produkcyjnym, śledzenie i usuwanie błędów na etapie powdrożeniowym),
 • zarządzanie kodem źródłowym (dokumentacja deweloperska wprowadzonych zmian, przechowywanie zmian w systemie kontroli wersji),
 • współpraca z osobami wdrażającymi systemy kadrowe/księgowe w zakresie ustalania wymiany danych pomiędzy tymi systemami a Zintegrowanym Systemem Zarządzania.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie,
 • minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w charakterze programisty/architekta systemowego, poparte udziałem w projektowaniu/tworzeniu przynajmniej jednego systemu informatycznego klasy ERP (informację prosimy zawrzeć w CV, silnym atutem będzie doświadczenie w tworzeniu systemów ERP dla jednostek naukowych i badawczych),
 • doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań workflow (informację prosimy zawrzeć w CV),
 • bardzo dobra znajomość języka C# i platformy .NET,
 • bardzo dobra znajomość relacyjnych baz danych i języka SQL (w szczególności znajomość środowiska MS SQL Server),
 • umiejętność projektowania i praktycznej implementacji baz danych oraz tworzenia aplikacji korzystających z tych baz za pomocą ORM (w szczególności znajomość Entity Framework),
 • umiejętność tworzenia aplikacji internetowych z zastosowaniem technologii: ASP.NET, HTML 5, CSS 3, JavaScript,
 • umiejętność korzystania z systemu kontroli wersji GIT,
 • silne zdolności interpersonalne (w szczególności zdolności komunikacyjne, umiejętność wypracowywania kompromisów i pracy w zespole),
 • mocnym atutem będzie doświadczenie w projektowaniu/tworzeniu/wdrażaniu systemów do obsługi laboratoriów badawczych,
 • mocnym atutem będzie znajomość systemów ERP do zarządzania kadrami/księgowością/środkami trwałymi (w szczególności praktyczne doświadczenie w zakresie wymiany danych pomiędzy tymi systemami a systemami zewnętrznymi).

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • elastyczne godziny pracy,
 • dofinansowanie do wypoczynku,
 • pakiet dodatkowej opieki medycznej.

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@kit.lukasiewicz.gov.pl do 28 lipca 2020 r. W tytule wiadomości proszę wpisać: „Aplikacja – Główny Specjalista ds. Projektowania i Rozwoju Oprogramowania ERP”.

Uprzejmie informujemy, że w treści dokumentu CV przesłanego do Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego, w przypadku kiedy Państwa dokumenty aplikacyjne zawierają dane nadmiarowe (m.in. wizerunek, hobby, stan cywilny i inne), wykraczające poza obligatoryjny zakres danych określony w art. 221 Kodeksu Pracy (tzn. imię lub imiona, nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) należy zamieścić klauzulę o treści:

W oparciu o art. 221a i art. 221b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny, ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie: dostępu do danych i ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania moich danych osobowych, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że moje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, jak również, że podanie tych danych jest dobrowolne.

W przypadku jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny, w treści dokumentu CV należy dodatkowo zamieścić klauzulę o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Instytut. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługujących mi prawach (opisanych wyżej).

Dokumenty przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie z wykorzystaniem danych kontaktowych, które zostaną podane przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy rekrutacja@kit.lukasiewicz.gov.pl

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego.

Skip to content