Nabór na stanowisko Głównego Specjalisty ds. Sprzedaży z powierzeniem funkcji Kierownika Działu Sprzedaży i Rozwoju Biznesu

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny
ogłasza nabór na stanowisko
Głównego Specjalisty ds. Sprzedaży
z powierzeniem funkcji Kierownika Działu Sprzedaży i Rozwoju Biznesu

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Kraków, ul. Zakopiańska 73 oraz ul. Wrocławska 37 A
Data ogłoszenia: 14 lipca 2020 r.

Główne zadania i obowiązki:

–   Udział w opracowywaniu krótkoterminowych i długoterminowych planów sprzedażowych Instytutu,
–   Realizacja planów sprzedażowych Instytutu,
–   Aktywne pozyskiwanie Klientów,
–   Budowanie długofalowych relacji z Klientami,
–   Poszukiwanie i analiza nowych rynków i możliwości sprzedaży usług i produktów oferowanych przez Instytut,
–   Współpraca z innymi komórkami Instytutu przy sporządzaniu ofert,
–   Nadzór nad realizacją procesu sprzedaży i obsługi klienta oraz działaniami posprzedażowymi,
–   Udział w negocjacjach handlowych z kluczowymi Klientami oraz reprezentowanie Instytutu,
–   Raportowanie do Zastępcy Dyrektora ds. Produkcji i Sprzedaży,
–   Zarządzanie podległym zespołem.

Kwalifikacje zawodowe:

–   Wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane nauki techniczne np. inżynieria materiałowa, inżynieria mechaniczna, odlewnictwo, itp.),
–   Minimum 3 lata doświadczenia w obszarze sprzedaży, znajomość problematyki: negocjacji, tworzenia ofert, przyjmowania oraz potwierdzania do realizacji zamówień, rozpatrywania reklamacji (preferowane branże: badania naukowe, nowe technologie, obróbka i przetwórstwo metali, wyroby hutnicze/stal, odlewnictwo),
–   Preferowani kandydaci posiadający doświadczenie w zarządzaniu zespołami ludzkimi,
–   Kreatywność, inicjatywa oraz doskonała organizacja pracy,
–   Wysoko rozwinięte kompetencje interpersonalne,
–   Wysoko rozwinięte umiejętności analityczne,
–   Gotowość do podejmowania ambitnych wyzwań,
–   Znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodną komunikację z klientami,
–   Biegła znajomość obsługi komputera, w szczególności MS Office,
–   Prawo jazdy kat. B oraz gotowość do pracy na terenie całej Polski.

Kandydatom oferujemy

–   Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu w Instytucie z perspektywami rozwoju,
–   Niezbędne narzędzia pracy,
–   Dofinansowanie do wypoczynku,
–   Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie oraz dodatkowej opieki medycznej,
–   Możliwość stałego rozwoju zawodowego,
–   Darmowe miejsce parkingowe.

Wymagane dokumenty

–    Curriculum Vitae.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@kit.lukasiewicz.gov.pl do 14 sierpnia 2020 r. W tytule wiadomości proszę wpisać: „Aplikacja – Główny Specjalista ds. Sprzedaży”.

Uprzejmie informujemy, że w treści dokumentu CV przesłanego do Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego, w przypadku kiedy Państwa dokumenty aplikacyjne zawierają dane nadmiarowe (m.in. wizerunek, hobby, stan cywilny i inne), wykraczające poza obligatoryjny zakres danych określony w art. 221 Kodeksu Pracy (tzn. imię lub imiona, nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) należy zamieścić klauzulę o treści:

W oparciu o art. 221a i art. 221b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny, ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie: dostępu do danych i ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania moich danych osobowych, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że moje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, jak również, że podanie tych danych jest dobrowolne.

W przypadku jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny, w treści dokumentu CV należy dodatkowo zamieścić klauzulę o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Instytut. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługujących mi prawach (opisanych wyżej).

Dokumenty przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie z wykorzystaniem danych kontaktowych, które zostaną podane przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy rekrutacja@kit.lukasiewicz.gov.pl

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego.

Skip to content