Nabór na stanowisko Starszy Specjalista ds. HR

Starszy Specjalista ds. HR
Dział Spraw Pracowniczych – HR
HR_12/2022

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny – Jest jednym z Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz, trzeciej co do wielkości sieci naukowej w Europie, która dostarcza firmom atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne technologie łącząc naukę z biznesem. Prowadzimy badania naukowe, prace rozwojowe, wdrożeniowe, wykonujemy prototypowe narzędzia i urządzenia, a także świadczymy usługi badawcze, metrologiczne i technologiczne. Odbiorcami naszych rozwiązań są m. in. przedstawiciele przemysłu odlewniczego, narzędziowego, lotniczego, medycznego i energetycznego.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Miejsce wykonywania pracy: Kraków, ul. Zakopiańska 73
Data ogłoszenia: 28 lutego 2022 r.
Termin zgłaszania aplikacji: 27 marca 2022 r.

Główne zadania wykonywane na oferowanym stanowisku pracy:

1. Kompleksowe prowadzenie procesów rekrutacyjnych end-to-end na stanowiska badawcze, inżynieryjne i administracyjne (rekrutacje prowadzone w języku polskim i angielskim).
2. Aktywne pozyskiwanie kandydatów, budowanie pozytywnych relacji i dbanie o dobry candidate experience.
3. Dbanie o profesjonalny wizerunek Instytutu i wdrażanie najlepszych praktyk w zakresie rekrutacji.
4. Udział w realizacji działań w zakresie rocznych celów szkoleniowych dla pracowników Instytutu.
5. Udział w bieżących projektach z obszaru miękkiego i twardego HR.
6. Stała współpraca z kadrą zarządzającą w zakresie rekrutacji i szkoleń.
7. Współpraca z partnerami zewnętrznymi (portale i firmy rekrutacyjne, biura karier, urzędy itp.).

Wymagania stawiane Kandydatom:

1. Wykształcenie wyższe (preferowanie kierunki: ZZL, psychologia, zarządzanie).
2. Minimum roczne doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku pracy, w tym doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu procesów rekrutacyjnych.
3. Mile widziane doświadczenie w pozyskiwaniu kandydatów do pracy w obszarze B+R.
4. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację (warunek konieczny).
5. Dobra znajomość przepisów prawa pracy oraz umiejętność ich interpretacji.
6. Praktyczna znajomość pakietu MS Office.
7. Umiejętność budowania bardzo dobrych relacji z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi poprzez nastawienie na współpracę i znalezienie najlepszego rozwiązania.
8. Wysoki poziom samodzielności oraz odpowiedzialności za powierzone zadania.
9. Inicjatywa w zakresie wprowadzania usprawnień i motywacja do realizacji własnych pomysłów.
10. Umiejętność szybkiego uczenia się oraz gotowość i chęć do nabywania nowych umiejętności.

Oferujemy:

1. Pracę w organizacji badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.
2. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
3. Elastyczne godziny pracy.
4. Pakiet benefitów (dofinansowanie do wypoczynku, pakiet dodatkowej opieki medycznej, możliwość przystąpienia do programu ubezpieczenia na życie).
5. Możliwość stałego rozwoju zawodowego i wsparcie Instytutu w tym zakresie.
6. Darmowe miejsce parkingowe.

Dokumenty:
• CV

Na zgłoszenia czekamy do 27 marca 2022 r.

Aplikuj

Uprzejmie prosimy, aby w treści dokumentu CV przesłanego do Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego, zamieścić klauzulę o treści:
W oparciu o art. 221a i art. 221b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie: dostępu do danych i ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania moich danych osobowych, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że moje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, jak również, że podanie tych danych jest dobrowolne.

W przypadku, jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny, w treści dokumentu CV należy dodatkowo zamieścić klauzulę o treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Instytut. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, o przysługujących mi prawach (opisanych wyżej).

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny (dalej: Instytut)  z siedzibą ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków. Dane osobowe będą przetwarzane przez Instytut w celu przeprowadzenia procesu bieżących rekrutacji na określone stanowisko pracy, a w przypadku wyrażenia wyraźnej i dobrowolnej zgody – także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Więcej informacji o ochronie danych osobowych znajduje się tutaj.

Dokumenty przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie z wykorzystaniem danych kontaktowych, które zostaną podane przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@kit.lukasiewicz.gov.pl

Skip to content