Nabór na stanowisko Głównego Inżyniera z powierzeniem funkcji Kierownika Działu Produkcji

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny
ogłasza nabór na stanowisko
Głównego Inżyniera
z powierzeniem funkcji Kierownika Działu Produkcji

Dział Produkcji Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego prowadzi działalność w obszarach montażu i mechanizacji pakowania oraz produkcji doświadczalnej.

Prowadzenie działalności w obszarze montażu i mechanizacji pakowania uwzględnia prace projektowe, doradztwo techniczne, usługi remontowe oraz serwisowe, w tym kompleksowe projektowanie maszyn i urządzeń do odliczania i pakowania tabletek, drażetek i kapsułek, dozowarek płynów, zakręcarek i zamykarek opakowań, maszyn etykietujących do etykiet samoprzylepnych, znakowarek kartoników jednostkowych oraz oprzyrządowania i części zamiennych do maszyn pakujących.

Produkcja doświadczalna obejmuje głównie wykonywanie oprzyrządowania obrabiarek i specjalnych narzędzi według własnej dokumentacji albo dokumentacji dostarczonej przez Klienta, usług toczenia, frezowania, szlifowania wałków, otworów, płaszczyzn oraz prac ślusarsko-spawalniczych i usług obróbki cieplno-chemicznej.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Kraków, ul. Zakopiańska 73 oraz ul. Wrocławska 37 A
Data ogłoszenia: 14 lipca 2020 r.

Główne zadania i obowiązki:

–   Planowanie produkcji,
–   Nadzór nad terminową realizacją przyjętego planu produkcji,
–   Nadzorowanie jakości produktów oraz przestrzegania zasad BHP,
–   Prowadzenie bieżącej dokumentacji produkcyjnej,
–   Monitorowanie sprawności maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz planowanie utrzymania ruchu,
–   Optymalizacja produkcji, wdrożenie podstawowych narzędzi Lean,
–   Zarządzanie podległym zespołem,
–   Uczestnictwo w opracowaniu wizji rozwoju Działu Produkcji,
–   Współpraca z Działem Sprzedaży i Rozwoju Biznesu w zakresie opracowania ofert oraz przyjmowania zamówień,
–   Raportowanie do Zastępcy Dyrektora ds. Produkcji i Sprzedaży.

Kwalifikacje zawodowe:

–   Wykształcenie wyższe magisterskie z tytułem zawodowym magistra inżyniera (preferowany kierunek: zarządzanie produkcją lub techniczne wykształcenie kierunkowe),
–   Minimum 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku (preferowane branże: obróbka i przetwórstwo metali, wyroby hutnicze/stal, odlewnictwo, mechanizacja pakowania i dozowania),
–   Doświadczenie w zarządzaniu zespołami ludzkimi,
–   Samodzielność, rzetelność oraz doskonała organizacja pracy,
–   Wysoko rozwinięte kompetencje interpersonalne,
–   Wysoko rozwinięte umiejętności analityczne,
–   Gotowość do podejmowania ambitnych wyzwań,
–   Znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodną komunikację,
–   Biegła znajomość obsługi komputera, w szczególności MS Office.

Kandydatom oferujemy

–   Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu w Instytucie z perspektywami rozwoju,
–   Niezbędne narzędzia pracy,
–   Dofinansowanie do wypoczynku,
–   Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie oraz dodatkowej opieki medycznej,
–   Możliwość stałego rozwoju zawodowego,
–   Darmowe miejsce parkingowe.

Wymagane dokumenty

–    Curriculum Vitae.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@kit.lukasiewicz.gov.pl do 14 sierpnia 2020 r. W tytule wiadomości proszę wpisać: „Aplikacja – Główny Inżynier”.

Uprzejmie informujemy, że w treści dokumentu CV przesłanego do Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego, w przypadku kiedy Państwa dokumenty aplikacyjne zawierają dane nadmiarowe (m.in. wizerunek, hobby, stan cywilny i inne), wykraczające poza obligatoryjny zakres danych określony w art. 221 Kodeksu Pracy (tzn. imię lub imiona, nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) należy zamieścić klauzulę o treści:

W oparciu o art. 221a i art. 221b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny, ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie: dostępu do danych i ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania moich danych osobowych, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że moje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, jak również, że podanie tych danych jest dobrowolne.

W przypadku jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny, w treści dokumentu CV należy dodatkowo zamieścić klauzulę o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Instytut. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługujących mi prawach (opisanych wyżej).

Dokumenty przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie z wykorzystaniem danych kontaktowych, które zostaną podane przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy rekrutacja@kit.lukasiewicz.gov.pl

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego.

Skip to content