Nabór na stanowisko inżynieryjno-techniczne w Laboratorium Chemii i Ochrony Środowiska (Chemia)

Dyrektor Instytutu Odlewnictwa w Krakowie
ogłasza nabór na stanowisko
inżynieryjno-techniczne

w Laboratorium Chemii i Ochrony Środowiska
(Chemia)

Opis zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Wykonywanie analiz chemicznych (metodami optycznej spektrometrii emisyjnej, absorpcyjnej spektrometrii atomowej, spektrometrii w podczerwieni oraz metodami klasycznymi), opracowywanie raportów badań, ofertowanie, kontakt z klientem.
 2. Obsługa i konserwacja sprzętu analitycznego.
 3. Wykonywanie badań właściwości fizykochemicznych i technologicznych materiałów formierskich i pomocniczych przeznaczonych do stosowania w technologiach odlewniczych. Badanie zjawisk fizykochemicznych na granicy model – masa formierska oraz forma – ciekły metal.
 4. Formułowanie tematyki prac badawczych i uczestnictwo w przygotowywaniu wniosków projektowych w konkursach krajowych i zagranicznych.
 5. Aktywne uczestnictwo w realizowanych pracach badawczych.
 6. Studiowanie i analiza literatury fachowej.
 7. Dbanie o rozwój zawodowy poprzez ugruntowanie posiadanej wiedzy i jej stały rozwój.
 8. Aktywność w relacjach z partnerami naukowymi oraz przemysłowymi.

Wymagania:

 1. Ukończone wyższe studia chemiczne lub posiadanie stopnia naukowego doktora nauk chemicznych.
 2. W przypadku posiadania stopnia magistra  lub magistra inżyniera mile widziany otwarty przewód doktorski.
 3. Znajomość podstaw analityki chemicznej.
 4. Doświadczenie w pracy laboratoryjnej oraz znajomość normy 17025 i wymagań akredytacyjnych laboratorium.
 5. Mile widziane doświadczenie w realizacji projektów badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych.
 6. Znajomość języka angielskiego, umożliwiająca swobodną komunikację i pracę naukową.
 7. Prawo jazdy kategorii B.
 8. Umiejętność organizacji pracy własnej oraz współpracy w zespole.
 9. Sumienność, dokładność, rzetelność.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) uwzględniający informację o dorobku naukowym, badawczym i wdrożeniowym.
 2. List motywacyjny.
 3. Dokumenty poświadczające wykształcenie (kopie).
 4. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kopie).
 5. Podpisane dokumenty związane z ochroną danych osobowych tj. klauzulę informacyjną oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, stanowiące załączniki do niniejszego ogłoszenia.

Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie Instytutu Odlewnictwa
w Krakowie, ul. Zakopiańska 73 z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy zatrudnienia na stanowisku inżynieryjno-technicznym w Laboratorium Chemii i Ochrony Środowiska (chemia)” w terminie do dnia 8 lutego 2019 r.

Rozmowy kwalifikacyjne prowadzone będą tylko ze wstępnie wybranymi (na podstawie złożonych dokumentów) kandydatami.
Instytut Odlewnictwa zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Obowiązek informacyjny
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Skip to content