Nabór na stanowisko inżynieryjno-techniczne w Laboratorium Chemii i Ochrony Środowiska

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Odlewnictwa

ogłasza nabór na stanowisko

inżynieryjno-techniczne

w Laboratorium Chemii i Ochrony Środowiska

 

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu:  pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 2
Miejsce wykonywania pracy: Kraków, ul. Zakopiańska 73

 

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Wykonywanie pomiarów w środowisku pracy (hałas, drgania, oświetlenie, mikroklimat, zapylenie, związki chemiczne),  opracowywanie raportów badań, ofertowanie, kontakt z klientem, wyjazdy do klienta.
 2. Wykonywanie badań w ramach projektów prowadzonych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Odlewnictwa, zgodnie z metodami znormalizowanymi oraz procedurami badawczymi oraz sporządzanie raportów z tych badań.
 3. Obsługa i konserwacja sprzętu pomiarowego.
 4. Formułowanie tematyki prac badawczych i uczestnictwo w przygotowywaniu wniosków projektowych w konkursach krajowych i zagranicznych.
 5. Aktywne uczestnictwo w realizowanych pracach badawczych.
 6. Studiowanie i analiza literatury fachowej.
 7. Dbanie o rozwój zawodowy poprzez ugruntowanie posiadanej wiedzy i jej stały rozwój.
 8. Aktywność w relacjach z partnerami naukowymi oraz przemysłowymi.

 

Oczekiwania:

 1. Wyższe studia magisterskie w zakresie ochrony środowiska albo posiadanie stopnia naukowego doktora.
 2. W przypadku posiadania stopnia magistra mile widziany otwarty przewód doktorski.
 3. Znajomość norm i procedur związanych z pomiarami środowiska pracy i doświadczenie w wykonywaniu pomiarów w zakresie: hałas, drgania, oświetlenie, mikroklimat, zapylenie, związki chemiczne.
 4. Znajomość podstaw analityki chemicznej.
 5. Doświadczenie w pracy laboratoryjnej oraz znajomość normy 17025 i wymagań akredytacyjnych laboratorium.
 6. Mile widziane doświadczenie w realizacji projektów badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych.
 7. Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej komunikatywnym.
 8. Prawo jazdy kategorii B.
 9. Umiejętność organizacji pracy własnej oraz współpracy w zespole.
 10. Sumienność, dokładność, rzetelność.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • elastyczne godziny rozpoczęcia pracy,
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • dofinansowanie do wypoczynku,
 • prywatną opiekę medyczną.

 

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@iod.krakow.pl do 21 listopada 2019 r. W tytule wiadomości proszę wpisać: „Aplikacja – Laboratorium Chemii i Ochrony Środowiska”.

 

Uprzejmie informujemy, że w treści dokumentu CV przesłanego do Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Odlewnictwa, w przypadku kiedy Państwa dokumenty aplikacyjne zawierają dane nadmiarowe (m.in. wizerunek, hobby, stan cywilny i inne) wykraczające poza obligatoryjny zakres danych określony w art. 221 Kodeksu Pracy (tzn. imię lub imiona, nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) należy zamieścić klauzulę o treści:

W oparciu o art. 221a i art. 221b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Odlewnictwa ul.  Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie: dostępu do danych i ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania moich danych osobowych, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że moje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, jak również, że podanie tych danych jest dobrowolne.

W przypadku jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Odlewnictwa, w treści dokumentu CV należy dodatkowo zamieścić klauzulę o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Odlewnictwa ul.  Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Instytut. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, o przysługujących mi prawach (opisanych wyżej).

 

Dokumenty przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie z wykorzystaniem danych kontaktowych, które zostaną podane przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy rekrutacja@iod.krakow.pl

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Instytutu www.iod.krakow.pl

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Skip to content