Nabór na stanowisko Specjalista ds. Projektów

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny
ogłasza nabór na stanowisko
Specjalista ds. Projektów
Nr ref: CM_11/2021

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny – Jest jednym z Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz, trzeciej co do wielkości sieci naukowej w Europie, która dostarcza firmom atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne technologie łącząc naukę z biznesem. Prowadzimy badania naukowe, prace rozwojowe, wdrożeniowe, wykonujemy prototypowe narzędzia i urządzenia, a także świadczymy usługi badawcze, metrologiczne i technologiczne. Odbiorcami naszych rozwiązań są m. in. przedstawicie przemysłu odlewniczego, narzędziowego, lotniczego, medycznego i energetycznego.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Kraków ul. Zakopiańska 73

Data ogłoszenia: 12 marca 2021 r.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Prowadzenie prac formalnych związanych z projektami dofinansowywanymi ze źródeł zewnętrznych.
 2. Uczestnictwo w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie prac B+R, aparatury i inwestycji.
 3. Przygotowywanie umów i aneksów do umów do projektów realizowanych w Instytucie.
 4. Kontrola i monitorowanie od strony formalnej zgodności z harmonogramem zadaniowym projektów.
 5. Przygotowywanie wniosków o płatność, raportów finansowych i dokumentacji finansowej związanej z realizacją projektów.
 6. Uczestnictwo w przygotowywaniu raportów okresowych, rocznych i końcowych z realizacji projektów.
 7. Gromadzenie danych i pomoc w przygotowaniu informacji dotyczącej efektów wdrożeniowych uzyskanych w wyniku zakończonych projektów

Wymagania dla kandydatów:

 1. Wykształcenie wyższe lub wykształcenie średnie i 2-letnie doświadczenie zawodowe albo wykształcenie średnie branżowe i 2-letnie doświadczenie zawodowe (preferowane wykształcenie o profilu ekonomicznym lub pokrewnym).
 2. Znajomość programów operacyjnych z perspektywy finansowej 2014-2020.
 3. Znajomość Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, a także programów krajowych i strategicznych ogłaszanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
 4. Umiejętność obsługi systemu SL2014.
 5. Znajomość zasad przygotowywania postępowań związanych z wyborem Dostawców/Wykonawców pod kątem zasady konkurencyjności.
 6. Doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji aplikacyjnej (wnioski/studia wykonalności/biznesplany) będzie dodatkowym atutem.
 7. Bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność, odpowiedzialność.
 8. Biegła znajomość obsługi komputera, w szczególności MS Office.

Oferujemy:

 • pracę w organizacji badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R,
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • elastyczne godziny pracy,
 • pakiet benefitów (dofinansowanie do wypoczynku, pakiet dodatkowej opieki medycznej, możliwość przystąpienia do programu ubezpieczenia na życie),
 • możliwość stałego rozwoju zawodowego,
 • darmowe miejsce parkingowe.

Dokumenty:

 • CV

Na zgłoszenia czekamy do 25 marca 2021 r.

Apply

Uprzejmie prosimy, aby w treści dokumentu CV przesłanego do Sieci Badawczej Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego, zamieścić klauzulę o treści:

W oparciu o art. 221a i art. 221b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie: dostępu do danych i ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania moich danych osobowych, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że moje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, jak również, że podanie tych danych jest dobrowolne.

W przypadku, jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny, prosimy w CV dodatkowo zamieścić klauzulę o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Instytut. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, o przysługujących mi prawach (opisanych wyżej).

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny (dalej: Instytut) z siedzibą ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków. Dane osobowe będą przetwarzane przez Instytut w celu przeprowadzenia procesu bieżących rekrutacji na określone stanowisko pracy, a w przypadku wyrażenia wyraźnej i dobrowolnej zgody – także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Więcej informacji o ochronie danych osobowych znajduje się tutaj.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie z wykorzystaniem danych kontaktowych, które zostaną podane przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@kit.lukasiewicz.gov.pl

 

 

Skip to content