Nabór na stanowisko specjalisty w Biurze Certyfikacji i Normalizacji

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Odlewnictwa

ogłasza nabór na stanowisko

specjalisty w Biurze Certyfikacji i Normalizacji

 

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu:  pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Kraków, ul. Zakopiańska 73

 

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Prowadzenie postępowań certyfikacyjnych związanych z oceną zgodności odlewów, wyrobów odlewniczych oraz metalowych wyrobów budowlanych.
 2. Analiza i ocena pod względem formalnym i merytorycznym składanych przez wnioskodawców wniosków o certyfikację wyrobów.
 3. Ocena dokumentacji technicznej oraz wyników badań wyrobów w realizowanych procesach certyfikacji.
 4. Prowadzenie auditów warunków techniczno-organizacyjnych produkcji wyrobów lub inspekcji zakładowej kontroli produkcji wyrobów budowlanych.
 5. Współpraca z laboratoriami badawczymi.
 6. Pozyskiwanie nowych zleceń oraz aktywność w relacjach z klientami.

Oczekiwania:

 1. Wykształcenie wyższe techniczne związane z odlewnictwem, metalurgią, materiałoznawstwem lub kierunkami pokrewnymi.
 2. Znajomość zagadnień związanych z badaniami i certyfikacją wyrobów.
 3. Minimum 2 lata doświadczenia zawodowego związanego z produkcją, badaniami lub oceną zgodności wyrobów.
 4. Kwalifikacje auditora systemów zarządzania jakością i/lub zakładowej kontroli produkcji.
 5. Doświadczenie w auditowaniu systemów zarządzania i/lub prowadzeniu inspekcji zakładowej kontroli produkcji.
 6. Znajomość norm oraz przepisów prawnych z zakresu systemów oceny zgodności.
 7. Znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację.
 8. Umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej.
 9. Gotowość do wyjazdów służbowych, dyspozycyjność.
 10. Prawo jazdy kat. „B”.

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@iod.krakow.pl do 10 czerwca 2019 r. W tytule wiadomości proszę wpisać: „Aplikacja – Biuro Certyfikacji i Normalizacji”.

Uprzejmie informujemy, że w treści dokumentu CV przesłanego do Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Odlewnictwa, w przypadku kiedy Państwa dokumenty aplikacyjne zawierają dane nadmiarowe (m.in. wizerunek, hobby, stan cywilny i inne) wykraczające poza obligatoryjny zakres danych określony w art. 221 Kodeksu Pracy (tzn. imię lub imiona, nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) należy zamieścić klauzulę o treści:

W oparciu o art. 221a i art. 221b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Odlewnictwa ul.  Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie: dostępu do danych i ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania moich danych osobowych, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że moje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, jak również, że podanie tych danych jest dobrowolne.

W przypadku jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Odlewnictwa, w treści dokumentu CV należy dodatkowo zamieścić klauzulę o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Odlewnictwa ul.  Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Instytut. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, o przysługujących mi prawach (opisanych wyżej).

Dokumenty przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie z wykorzystaniem danych kontaktowych, które zostaną podane przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy rekrutacja@iod.krakow.pl

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Instytutu www.iod.krakow.pl

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Skip to content