Nabór na stanowisko Specjalisty w Dziale Spraw Pracowniczych

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Odlewnictwa

ogłasza nabór na stanowisko

specjalisty w Dziale Spraw Pracowniczych

 

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu:  pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Kraków, ul. Zakopiańska 73

  

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Prowadzenie akt osobowych zgodnie z przepisami prawa pracy oraz pełna obsługa dokumentacji pracowniczej (sporządzanie umów
  o pracę i aneksów, wydawanie świadectw pracy oraz zaświadczeń, itp.).
 2. Monitorowanie i rozliczanie czasu pracy.
 3. Monitorowanie ważności badań lekarskich, szkoleń BHP i uprawnień specjalistycznych pracowników.
 4. Obsługa świadczeń pracowniczych.
 5. Przygotowywanie raportów i statystyk kadrowych.
 6. Sporządzanie i przekazywanie sprawozdań dla zewnętrznych instytucji (np. GUS, organy nadzorcze).
 7. Współpraca z instytucjami zewnętrznymi (np. ZUS, Urząd Pracy).
 8. Obsługa administracyjna i doradcza w zakresie prawa pracy.
 9. Uczestnictwo w przygotowywaniu zmian w regulaminach i procedurach HR.

 

Oczekiwania:

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku pracy przez okres minimum dwóch lat.
 3. Bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu prawa pracy i umiejętność ich interpretacji.
 4. Zaangażowanie, rzetelność, terminowość i dbałość o szczegóły.
 5. Wysokie standardy etyczne z naciskiem na poufność i należytą staranność.
 6. Umiejętność budowania bardzo dobrych relacji z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi (nastawienie na współpracę i znalezienie najlepszego rozwiązania).
 7. Biegła obsługa komputera, szczególnie pakietu MS Office.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • elastyczne godziny rozpoczęcia pracy,
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • dofinansowanie do wypoczynku,
 • prywatną opiekę medyczną.

 

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@iod.krakow.pl
do 20 listopada 2019 r. W tytule wiadomości proszę wpisać: „Aplikacja – Dział Spraw Pracowniczych”.

 

Uprzejmie informujemy, że w treści dokumentu CV przesłanego do Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Odlewnictwa, w przypadku kiedy Państwa dokumenty aplikacyjne zawierają dane nadmiarowe (m.in. wizerunek, hobby, stan cywilny i inne) wykraczające poza obligatoryjny zakres danych określony w art. 221 Kodeksu Pracy (tzn. imię lub imiona, nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) należy zamieścić klauzulę o treści:

W oparciu o art. 221a i art. 221b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Odlewnictwa ul.  Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie: dostępu do danych i ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania moich danych osobowych, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że moje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, jak również, że podanie tych danych jest dobrowolne.

W przypadku jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Odlewnictwa, w treści dokumentu CV należy dodatkowo zamieścić klauzulę o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Odlewnictwa ul.  Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Instytut. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, o przysługujących mi prawach (opisanych wyżej).

 

Dokumenty przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie z wykorzystaniem danych kontaktowych, które zostaną podane przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy rekrutacja@iod.krakow.pl

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Instytutu www.iod.krakow.pl

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

 

Skip to content