Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokalu użytkowego oznaczonego nr 31 w budynku mieszkalnym w Krakowie przy ulicy Lubelskiej 13

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM USTNY

PRZETARG ZAMKNIĘTY – BRAK OFERENTÓW – zostanie ogłoszony drugi przetarg

Skip to content