Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Krakowie, ul. Farmaceutów 2

PRZETARG ZAMKNIĘTY – BRAK OFERENTÓW
zostanie ogłoszony drugi przetarg

Skip to content