OGŁOSZENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU DO WPŁATY WADIUM I ZMIANIE DATY LICYTACJI

dotyczy przetargu warunkowego nr 1 nieograniczonego ustnego (licytacja z przybiciem)
na sprzedaż uniwersalnego pieca komorowego Typu CASEMASTER AFS-5-E

Stosownie do postanowień pkt 9 ogłoszenia o przetargu, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Odlewnictwa ogłasza, że termin wpłaty wadium ulega przedłużeniu do dnia 31 lipca 2019 r. do godziny 10.00. W konsekwencji zmianie ulega także data licytacji przedmiotu przetargu, która to licytacja odbędzie się dnia 31 lipca o godzinie 11.30. Pozostałe warunki przetargu nie ulegają zmianie.

Skip to content