OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY Z WOLNEJ STOPY UNIWERSALNEGO PIECA KOMOROWEGO TYPU CASEMASTER AFS-5-E

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Odlewnictwa

ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków

przystępuje do sprzedaży z wolnej stopy uniwersalnego pieca komorowego Typu CASEMASTER AFS-5-E. Tym samym, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Odlewnictwa (dalej: Instytut) zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert zakupu ww. urządzenia.

Instytut informuje, że będzie odpowiadał tylko i wyłącznie na oferty zakupu, które są nie niższe niż 75% ceny oszacowania przedmiotu sprzedaży.

 1. Przedmiot sprzedaży

Uniwersalny, nieużywany piec komorowy Typu CASEMASTER AFS-5-E wraz z maszynami i urządzeniami jako stanowisko do obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej

(Producent: SECO/WARWICK EUROPE S.A. –   rok produkcji 2009)

Wyposażenie pieca:

 1. Urządzenie do mycia i suszenia typ WDS-5
 2. Generator atmosfery typu G-21ET
 3. Urządzenie załadowczo-wyładowcze typu Taskmaster-5
 4. Tor rolkowy typu TR-5
 5. Transformator 3×1-PH według PN-EN60726:2003 (producent Elhand Transformatory w Lublińcu)
 6. Buforowy zbiornik ciśnieniowy na azot (producent: Metal Zbiorniki Norbert Tomaszewski z Kościana)

 1. Miejsce położenia przedmiotu sprzedaży

Hala magazynowa SECO/WARWICK EUROPE S.A., ul. Świerczewskiego 76, Świebodzin 66-200.

 1. Sposób sprzedaży

Warunkowa sprzedaż z wolnej stopy. Zawarcie umowy sprzedaży jest uzależnione od wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnej przez Prezesa Centrum Łukasiewicz.

 1. Cena oszacowania przedmiotu sprzedaży

Cena oszacowania przedmiotu sprzedaży wynosi 1.288.000,00 zł netto (słownie:  jeden milion dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych netto) i podlega powiększeniu o należny podatek VAT według stawki obowiązującej w chwili zawarcia umowy. Cena ta została określona na podstawie operatu szacunkowego, wykonanego przez biegłego rzeczoznawcę według stanu przedmiotu przetargu na dzień 9 stycznia 2019 r. Wgląd do operatu szacunkowego możliwy jest w siedzibie Sprzedawcy po wcześniejszym umówieniu terminu. Cena oszacowania przedmiotu sprzedaży nie obejmuje kosztów transportu urządzenia, kosztów jego montażu oraz kosztów jego uruchomienia.

 1. Informacje dodatkowe

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży można uzyskać w siedzibie Instytutu, Kraków, ul. Zakopiańska 73, Budynek Laboratoryjno-Technologiczny – I p., w dni od poniedziałku do piątku, w godzinach od 09:00 do 13.00. Osobami upoważnionymi do kontaktu są: mgr inż. Adam Bitka – telefon – (12) 26 18  206, pok. 112, adam.bitka@iod.krakow.pl i mgr inż. Krzysztof Jaśkowiec – telefon – (12) 26 18 304, pok. 109, krzysztof.jaskowiec@iod.krakow.pl.

Oględziny przedmiotu przetargu są możliwe w miejscu jego położenia po uprzednim umówieniu terminu, czego należy dokonywać u osób wskazanych w akapicie powyżej.

 1. Adres udostępniony pod składanie propozycji nabycia

Propozycje nabycia urządzenia należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres: iod@iod.krakow.pl

 1. Załączniki

Załącznik nr 1:   Projekt umowy

Skip to content