Protokół publicznej prezentacji założeń projektu pt. „Doskonalenie potencjału badawczego Instytutu Odlewnictwa poprzez digitalizację posiadanych zasobów nauki i ich udostępnienie w kontekście koncepcji Open Data” FRI4FREE Działanie 2.3.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Skip to content