Zapytanie ofertowe na dostawę następujących materiałów: Proszki do druku 3D typu: 17-4PH, Hastelloy X, Stellite 1 – po 40 kg każdego z wskazanych proszków

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny w ramach realizacji projektu pt.

Wykorzystanie technologii przyrostowej (DLD – Direct Laser Deposition) oraz SLM (Selective Laser Melting) do wykonywania elementów form metalowych w technologii odlewania ciśnieniowego i kokilowego o podwyższonych parametrach eksploatacyjnych

Nr umowy: POIR.04.01.04-00-0149/17

oraz projektu pt.

Opracowanie i wdrożenie kompletnej linii technologicznej przyrostowego odtwarzania, regeneracji oraz udoskonalania części instalacji wytwórczych dla przedsiębiorstw branży naftowej i chemicznej – w celu redukcji czasu i kosztów ich pozyskania

Nr umowy: MAZOWSZE/0157/19-00

Ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę następujących materiałów:

Proszki do druku 3D typu: 17-4PH, Hastelloy X, Stellite 1 – po 40 kg każdego z wskazanych proszków

Wymagania jakościowe:

 • Uziarnienie w granicach 45 – 180 mikrometrów – dotyczy wszystkich trzech rodzajów proszków
 • Składy chemiczne:
  • Proszek typu 17-4PH : C do 0,07; Cr 15-17,5; Ni 3-5; Cu 3-5; Si do 0,1; Mn do 0,1; Nb+Ta 0,15-0,45;
  • Proszek typu Hastelloy X : C 0.03-0,1; Cr 20,5-23; Mo 8-10; Fe 17-20; Co 0,5-2.5; W 0,2-1; Ti do 0,15; Si do 0.1; Mn do 0,1; P do 0,04; S do 0,03 reszta Ni;
  • Proszek typu Stellite 1 : Cr 28-32; W 11-13; C 2-3; reszta Co;
 • Poza wskazanymi wyżej Zamawiający nie definiuje żadnych innych wymagań jakościowych, niż te określone w odpowiednich normach, lub dokumentach równoważnych.

Wymagania w zakresie treści oferty:

 • Oferent zobowiązany jest zaznaczyć w przedkładanej ofercie, że oferowany towar spełnia wyżej określone warunki;
 • Oferta powinna zawierać cenę wyrażoną w walucie polskiej, w kwocie netto oraz brutto, w przeliczeniu na jednostkę (kg) oraz obejmującą całość oferty.
 • Oferty prosimy składać wyłącznie w formie elektronicznej na adres mailowy: stanislaw.pysz@kit.lukasiewicz.gov.pl

Termin dostawy: 30 dni od momentu złożenia zamówienia

Oczekiwany termin ważności oferty: 60 dni od daty otrzymania

Osoba do kontaktu: Stanisław Pysz, e-mail: stanislaw.pysz@kit.lukasiewicz.gov.pl

Skip to content