DURACER – Durable ceramic composites with superhard particles for wear-resistant cutting to ols (Kompozyty ceramiczne umacniane cząstkami supertwardymi na narzędzia skrawające o wysokiej odporności na ścieranie)

Skip to content