Kompetencje przyszłości kluczem do rozwoju technologicznego Polski

Głównym celem projektu jest zebranie opinii i potrzeb różnych środowisk o faktycznym poziomie kompetencji przyszłości wśród absolwentów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i wyższych, stanowiących potencjał rozwijającej się gospodarki.
Kompetencje przyszłości są niezbędne dla rozwoju technologicznego, gospodarczego i społecznego kraju. Wyniki diagnozy zostaną wykorzystane dla wsparcia procesu budowania kompetencji przyszłości młodych ludzi przygotowujących się do wejścia na rynek pracy.
Nr umowy: MEiN/2023/CTC/2976
Całkowity koszt realizacji projektu: 400 000 PLN
Okres realizacji: 16.10.2023-31.12.2023
Kierownik projektu: Anna Siemieńska

Kompetencje przyszłości kluczem do rozwoju technologicznego Polski -projekt finansowany przez Ministerstwo Edukacji i
Nauki. Umowa Nr MEiN/2023/CTC/2976.

Skip to content