Opracowanie optymalnego składu ciekłych mas ceramicznych z udziałem koloidalnych nanocząstek tlenków metali przeznaczonych dla odlewnictwa precyzyjnego

Skip to content