Tekstroniczny system nadzoru pacjentów z niewydolnością oddechową, sercowo-naczyniową oraz schorzeniami powiązanymi, z wykorzystaniem nowoczesnych metod diagnostyki

Skip to content