Wpływ obróbki plastycznej metodą Differential Speed Rolling połączoną z wielowariantową obróbką cieplną na ewolucję struktury i właściwości nadstopu niklu Haynes 282

Skip to content