Wysokotemperaturowe badania zwilżalności i reaktywności ciekłego stopu AZ91 w kontakcie z materiałem ceramicznym B4C

Skip to content