Opublikowane dnia 29.06.2015 / Aktualizowane dnia 29.06.2015


Tytuł: Dostawa energii elektrycznej czynnej na potrzeby IZTW. Sprawa ZP/0002/PD/2015
Sygnatura:
ZP/0002/PD/2015
Kategoria przetargu:
Dostawy i usługi
Miejsce składania:
Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania – Kancelaria Ogólna, Budynek „F” pok. 208, p I, ul. Wrocławska 37a, 30-011 Kraków
Data składania:
2015.07.10 o godz. 10:00
Miejsce otwarcia:
Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania – Sala Rady Naukowej Budynek „F” pok. 220, p II, ul. Wrocławska 37a, 30-011 Kraków
Data otwarcia:
2015.07.10 o godz. 10:30
Wyniki przetargu:
Wynik postępowania.pdf
Informacje o złożonych ofertach:
Pytania i odpowiedzi:
Odpowiedzi na pytania III.pdf Odpowiedzi na pytania II.pdf Odpowiedzi na pytania.pdf
Uwagi oraz zmiany:
Skip to content