Opublikowane dnia 10.05.2019 / Aktualizowane dnia 10.05.2019


Tytuł: Dostawa energii elektrycznej czynnej na potrzeby Sieci Badawczej Łukasiewicz-Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania
Sygnatura:
ZP/0001/PD/2019
Kategoria przetargu:
Dostawy i usługi
Miejsce składania:
Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania – Kancelaria Ogólna, budynek F pok. 208, ul. Wrocławska 37a, 30-011 Kraków
Data składania:
2019.05.24 o godz. 10:45
Miejsce otwarcia:
Sala Rady Naukowej IZTW, budynek F pok. 220 ul. Wrocławska 37a, 30-011 Kraków
Data otwarcia:
2019.05.24 o godz. 11:00
Wyniki przetargu:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZP_0001_PD_2019
Informacje o złożonych ofertach:
Pytania i odpowiedzi:
Wyjaśnienia treści SIWZ - ZP_0001_PD_2019
Uwagi oraz zmiany:
Informacja z otwarcia ofert - ZP_0001_PD_2019
Skip to content