Opublikowane dnia 18.11.2016 / Aktualizowane dnia 18.11.2016


Tytuł: Dostawa energii elektrycznej do Instytutu Odlewnictwa w Krakowie
Sygnatura:
ZP/08/16
Kategoria przetargu:
Dostawy i usługi
Miejsce składania:
Budynek BLT parter, recepcja Instytucie Odlewnictwa ul. Zakopiańska 73, Kraków
Data składania:
2016.11.28 o godz. 12:00
Miejsce otwarcia:
Budynek BLT I piętro, sala konferencyjna Instytucie Odlewnictwa ul. Zakopiańska 73, Kraków
Data otwarcia:
2016.11.28 o godz. 12:30
Wyniki przetargu:
Działając na podstawie art. 92 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający – Instytut Odlewnictwa zawiadamia, że w wyżej wymienionym  postępowaniu została wybrana oferta nr 3 firmy: GREEN S.A ul. Antoniego Słonimskiego 6 50-304 Wrocław Kwota brutto: 785 232,00 zł Termin płatności: 30 dni   Pozostałe złożone oferty: Oferta nr 1 Energia i Gaz Sp. z o.o. ul. Obornicka 330 60-689 Poznań Kwota brutto: 791 520,00 zł Termin płatności: 30 dni Oferta nr 2 Elektrociepłownia Andrychów Sp. z o.o. ul. Krakowska 83 34-120 Andrychów Kwota brutto: 830 250,00 zł Termin płatności: 30 dni Oferta nr 4 FITen S.A ul. Ligocka 103 40-568 Katowice Kwota brutto: 277 266 zł Termin płatności: 30 dni Oferta nr 4 odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, z uwagi na błąd w obliczeniu ceny podanej w ofercie oraz art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp „Jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia…”. Formularz oferty winien być czytelnie podpisany przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy (część X pkt. 13 SIWZ).  Poniżej zestawienie punktów wg kryteriów:
Nr oferty Nazwa firmy Liczba punktów wg kryterium „cena” Liczba punktów wg kryterium „termin płatności” Suma punktów
1 Energia i Gaz Sp. z o.o.   59,52 40,00 99,52
2 Elektrociepłownia Andrychów Sp. z o.o.   56,74 40,00 96,74
3 GREEN S.A   60,00 40,00 100,00
 Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie terminu, o którym mowa w art.94 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp.
Informacje o złożonych ofertach:

W powyższym postępowaniu przetargowym złożono następujące oferty:

Oferta nr 1:

Energia i Gaz Sp. z o.o.

ul. Obornicka 330, 60-689 Poznań

Kwota brutto: 791 520,00 zł

Termin płatności: 30 dni

Oferta nr 2:

Elektrociepłownia Andrychów Spółka z o.o.

ul. Krakowska 83, 34-120 Andrychów

Kwota brutto: 675 000,00 zł

Termin płatności: 30 dni

Oferta nr 3:

GREEN S.A

ul. Antoniego Słonimskiego 6, 50-304 Wrocław

Kwota brutto: 785 232,00 zł

Termin płatności: 30 dni

Oferta nr 4:

FITEN S.A

ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice

Kwota brutto: 277 266,00 zł

Termin płatności: 30 dni

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 799 980,00 zł brutto.


Pytania i odpowiedzi:
Uwagi oraz zmiany:
Skip to content