Opublikowane dnia 01.07.2009 / Aktualizowane dnia 01.07.2009


Tytuł: Dostawa, montaż, uruchomienie i instruktaż spektrometru rentgenowskiego, EDS – INCA Energy 350 (Oxford) z wyposaśeniem i oprogramowaniem – wymiana spektrometru EDS firmy IXRF.
Sygnatura:
ZP/258/D/2009
Kategoria przetargu:
Dostawy i usługi
Miejsce składania:
Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania – Kancelaria Ogólna, Budynek „F” pok. 208, p I, ul. Wrocławska 37a, 30-011 Kraków
Data składania:
2009.06.25 o godz. 11:00
Miejsce otwarcia:
Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania – Sala Rady Naukowej Budynek „F” pok. 220, p II, ul. Wrocławska 37a, 30-011 Kraków
Data otwarcia:
2009.06.25 o godz. 11:30
Wyniki przetargu:
Zawiadomienie o wyborze oferty
Informacje o złożonych ofertach:
Pytania i odpowiedzi:
Uwagi oraz zmiany:
Pliki do pobrania:

Skip to content