Opublikowane dnia 13.11.2018 / Aktualizowane dnia 13.11.2018


Tytuł: Dostawa serwerów wraz z niezbędnymi podzespołami i oprogramowaniem
Sygnatura:
ZP/0002/PD/2018
Kategoria przetargu:
Dostawy i usługi
Miejsce składania:
Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania – Kancelaria Ogólna, budynek F pok. 208, ul. Wrocławska 37a, 30-011 Kraków
Data składania:
2018.11.21 o godz. 15:00
Miejsce otwarcia:
Sala Rady Naukowej IZTW, budynek F pok. 220 ul. Wrocławska 37a, 30-011 Kraków
Data otwarcia:
2018.11.21 o godz. 16:00
Wyniki przetargu:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP 0002 PD 2018
Informacje o złożonych ofertach:
Pytania i odpowiedzi:
Wyjaśnienia treści SIWZ
Uwagi oraz zmiany:
Informacja z otwarcia ofert
Pliki do pobrania:
Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ

Skip to content