Opublikowane dnia 20.09.2017 / Aktualizowane dnia 20.09.2017


Tytuł: Dostawa specjalistycznego stanowiska do wysokowydajnych obliczeń oraz specjalistycznego oprogramowania
Sygnatura:
ZP/15/17
Kategoria przetargu:
Dostawy i usługi
Miejsce składania:
Budynek BLT parter, recepcja Instytucie Odlewnictwa ul. Zakopiańska 73, Kraków
Data składania:
2017.09.28 o godz. 12:00
Miejsce otwarcia:
Budynek BLT I piętro, sala konferencyjna Instytucie Odlewnictwa ul. Zakopiańska 73, Kraków
Data otwarcia:
2017.09.28 o godz. 12:30
Wyniki przetargu:
Działając na podstawie art. 92. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.),  Zamawiający – Instytut Odlewnictwa zawiadamia, że w wyżej wymienionym postępowaniu została wybrana oferta nr 1 firmy:   Optiserw Kraków Jarosław Pogwizd ul. Królowej Jadwigi 31, 33-300 Nowy Sącz Kwota brutto: 41 709,30 zł Termin płatności -  21 dni Gwarancja - 36 miesięcy   Pozostałe złożone oferty:   Oferta nr 2: Zakład Systemów komputerowych „ZSK” sp. z o.o. ul. Wadowicka 12 30-415 Kraków Kwota brutto: 42 631,80 zł Termin płatności -  21 dni Gwarancja - 36 miesięcy   Oferta nr 3: Koma Nord Sp. z o.o. ul. Łużycka 2 81-537 Gdynia Kwota brutto: 50 755,95 zł Termin płatności -  21 dni Gwarancja - 36 miesięcy Poniżej zestawienie ofert wg kryteriów:  
Nr oferty Nazwa firmy Liczba punktów wg kryterium „cena” Liczba punktów wg kryterium „gwarancja” Suma punktów
1 Optiserw Kraków Jarosław Pogwizd   100,00 40,00 100,00
2 Zakład Systemów komputerowych „ZSK” sp. z o.o.   58,70 40,00 98,70
Informacje o złożonych ofertach:

W powyższym postępowaniu złożono następujące oferty:

Oferta nr 1:

Optiserw Kraków Jarosław Pogwizd

ul. Królowej Jadwigi 31

33-300 Nowy Sącz

Kwota brutto: 41 709,30 zł

Termin płatności –  21 dni

Gwarancja – 36 miesięcy

 

Oferta nr 2:

Zakład Systemów komputerowych „ZSK” sp. z o.o.

ul. Wadowicka 12

30-415 Kraków

Kwota brutto: 42 631,80 zł

Termin płatności –  21 dni

Gwarancja – 36 miesięcy

 

Oferta nr 3:

Koma Nord Sp. z o.o.

ul. Łużycka 2

81-537 Gdynia

Kwota brutto: 50 755,95 zł

Termin płatności –  21 dni

Gwarancja – 36 miesięcy

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto w wysokości  45 000,00 zł.


Pytania i odpowiedzi:
Uwagi oraz zmiany:
Skip to content