Opublikowane dnia 25.08.2017 / Aktualizowane dnia 25.08.2017


Tytuł: Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb rozbudowy infrastruktury informatycznej nauki „Foundrymet – Konsorcjum dla Odlewnictwa i Metalurgii”
Sygnatura:
ZP/12/17
Kategoria przetargu:
Dostawy i usługi
Miejsce składania:
Budynek BLT parter, recepcja Instytucie Odlewnictwa ul. Zakopiańska 73, Kraków
Data składania:
2017.09.06 o godz. 12:00
Miejsce otwarcia:
Budynek BLT I piętro, sala konferencyjna Instytucie Odlewnictwa ul. Zakopiańska 73, Kraków
Data otwarcia:
2017.09.06 o godz. 12:30
Wyniki przetargu:
Postępowanie przetargowe zostało unieważnione na podstawie Art. 93 ust.1, pkt 1 „nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu (…)”
Informacje o złożonych ofertach:
Pytania i odpowiedzi:
Uwagi oraz zmiany:
Skip to content