Opublikowane dnia 14.07.2020 / Aktualizowane dnia 27.09.2021


Tytuł: Dostawa sprzętu i oprogramowania informatycznego II, w tym: Część I – dostawa komputerów stacjonarnych, komputerów przenośnych, monitorów komputerowych oraz urządzeń peryferyjnych Cześć II – dostawa stanowiska do analiz numerycznych zjawisk fizycznych Część III – Zakup i dostawa komponentu do konstrukcji urządzenia do ujednorodniania mieszanek proszków – urządzenie do uruchamiania oprogramowania sterującego młynkiem i przetwarzania zarejestrowanych
Sygnatura:
ZP/05/20
Kategoria przetargu:
Dostawy i usługi
Miejsce składania:
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny, ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków, Budynek „BLT” (wejście od strony ul. Zbrojarzy), II piętro – Sekretariat Dyrektora
Data składania:
2020.07.22 o godz. 09:00
Miejsce otwarcia:
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny, Kraków ul. Zakopiańska 73, w Budynku „BLT” I piętro, sala konferencyjna,
Data otwarcia:
2020.07.22 o godz. 09:15
Wyniki przetargu:
rozstrzygnięcie - sprzęt i oprogramowanie informatyczne II Unieważnienie postępowania przetargowego ZP.5 I część
Informacje o złożonych ofertach:

Zamawiający informuje że w postępowaniu złożono następujące oferty:

1.VIRTUAL TECHNOLOGIES IT Sp. z o.o. Damrota 6/301, 40-022 Katowice
Część 1
Kwota brutto: 87863,82 PLN
Termin wykonania zamówienia – określony przez Zamawiającego w SIWZ
Okres gwarancji – określone przez Zamawiającego w SIWZ
Warunki płatności – określone przez Zamawiającego w SIWZ

2.Mesco Sp. z o.o. ul. Aleja Legionów 4, 41-902 Bytom
Część 2
Kwota brutto: 295200,00 PLN
Termin wykonania zamówienia – określony przez Zamawiającego w SIWZ
Okres gwarancji – określone przez Zamawiającego w SIWZ
Warunki płatności – określone przez Zamawiającego w SIWZ

Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę brutto w wysokości
Część 1 – 77000,00 PLN
Część 2 – 295000,00 PLN
Część 3 – 7000,00 PLN


Pytania i odpowiedzi:
Uwagi oraz zmiany:
Skip to content