Opublikowane dnia 29.04.2020 / Aktualizowane dnia 27.09.2021


Tytuł: Dostawa sprzętu i oprogramowania informatycznego, w tym: Część I – dostawa komputerów stacjonarnych, komputerów przenośnych, monitorów komputerowych oraz urządzeń peryferyjnych Cześć II – dostawa stanowiska do analiz numerycznych zjawisk fizycznych
Sygnatura:
ZP/02/20
Kategoria przetargu:
Dostawy i usługi
Miejsce składania:
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny, ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków, Budynku „BLT” (wejście od strony ul. Zbrojarzy), II piętro – Sekretariat Dyrektora
Data składania:
2020.05.22 o godz. 09:00
Miejsce otwarcia:
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny, Kraków ul. Zakopiańska 73, w Budynku „BLT” I piętro, sala konferencyjna,
Data otwarcia:
2020.05.22 o godz. 09:30
Wyniki przetargu:
Unieważnienie postępowania przetargowego - strona
Informacje o złożonych ofertach:

Informujemy, że w postępowaniu zostały złożone oferty wykonawców:

1.VIRTUAL TECHNOLOGIES IT Sp. z o.o. Damrota 6/301, 40-022 Katowice
Część 1
Kwota brutto: 82839,27 PLN
Termin wykonania zamówienia – określony przez Zamawiającego w SIWZ
Okres gwarancji – określone przez Zamawiającego w SIWZ
Warunki płatności – określone przez Zamawiającego w SIWZ
2.FHU INTERSELL Waldemar Płonka ul. Jesionowa 17a, 42-525 Dąbrowa Górnicza
Część 1
Kwota brutto: 93946,17 PLN
Termin wykonania zamówienia – określony przez Zamawiającego w SIWZ
Okres gwarancji – określone przez Zamawiającego w SIWZ
Warunki płatności – określone przez Zamawiającego w SIWZ
3.iCOD.pl Sp. z o.o. ul. Grażyńskiego 51, 43-300 Bielsko Biała
Część 1
Kwota brutto: 81143,10 PLN
Termin wykonania zamówienia – określony przez Zamawiającego w SIWZ
Okres gwarancji – określone przez Zamawiającego w SIWZ
Warunki płatności – określone przez Zamawiającego w SIWZ
4.TRICELL Piotr Kochański ul Pamięci Katynia12/32, 26-600 Radom
Część 1
Kwota brutto: 100749,30 PLN
Termin wykonania zamówienia – określony przez Zamawiającego w SIWZ
Okres gwarancji – określone przez Zamawiającego w SIWZ
Warunki płatności – określone przez Zamawiającego w SIWZ
5.COMPRO Jolanta Olszewska ul. Kotarbińskiego 19, 41-400 Mysłowice
Część 1
Kwota brutto: 86470,83 PLN
Termin wykonania zamówienia – określony przez Zamawiającego w SIWZ
Okres gwarancji – określone przez Zamawiającego w SIWZ
Warunki płatności – określone przez Zamawiającego w SIWZ
6.Mesco Sp. z o.o. ul. Aleja Legionów 4, 41-902 Bytom
Część 2
Kwota brutto: 295200,00 PLN
Termin wykonania zamówienia – określony przez Zamawiającego w SIWZ
Okres gwarancji – określone przez Zamawiającego w SIWZ
Warunki płatności – określone przez Zamawiającego w SIWZ
7. Jedna oferta złożona po terminie
Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę brutto w wysokości
Część 1 – 78937,00 PLN
Pakiet 2 – 295000,00 PLN

Uwaga: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


Pytania i odpowiedzi:
Uwagi oraz zmiany:
Skip to content