Opublikowane dnia 25.01.2019 / Aktualizowane dnia 25.01.2019


Tytuł: DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA INFORMATYCZNEGO
Sygnatura:
ZP/01/19
Kategoria przetargu:
Dostawy i usługi
Miejsce składania:
Budynek BLT, II piętro – Sekretariat Dyrektora Instytutu Instytut Odlewnictwa ul. Zakopiańska 73, Kraków
Data składania:
2019.02.05 o godz. 09:00
Miejsce otwarcia:
Budynek BLT I piętro, sala konferencyjna Instytut Odlewnictwa ul. Zakopiańska 73, Kraków
Data otwarcia:
2019.02.05 o godz. 09:30
Wyniki przetargu:
rozstrzygnięcie_pakiet-1 rozstrzygnięcie - pakiet-2,3
Informacje o złożonych ofertach:

Informujemy, że w postępowaniu zostały złożone oferty wykonawców:

1. Corsoft Andrzej Korzeniewski, ul. Trzykrotki 6, 04-727 Warszawa

Pakiet 3.
Kwota brutto: 13960,5 PLN

Termin wykonania zamówienia – określony przez Zamawiającego w SIWZ

Okres gwarancji – określone przez Zamawiającego w SIWZ

Warunki płatności – określone przez Zamawiającego w SIWZ

2. A.P.N. Promise S.A. ul. Domaniewska 44A 02-672 Warszawa

Pakiet 3.
Kwota brutto: 13904,78 PLN

Termin wykonania zamówienia – określony przez Zamawiającego w SIWZ

Okres gwarancji – określony przez Zamawiającego w SIWZ

Warunki płatności – określone przez Zamawiającego w SIWZ

3.Onex Group Jakub Hryciuk Al. NMP 34 42-200 Częstochowa

Pakiet 3.
Kwota brutto: 66478,67 PLN

Termin wykonania zamówienia – określony przez Zamawiającego w SIWZ

Okres gwarancji – określony przez Zamawiającego w SIWZ

Warunki płatności – określone przez Zamawiającego w SIWZ

4. IT KING Sp. z o.o. Jana Pawła II 7/12 55-011 Siechnice

Pakiet2
Kwota brutto: 3938,02 PLN

Termin wykonania zamówienia – określony przez Zamawiającego w SIWZ

Okres gwarancji – określony przez Zamawiającego w SIWZ

Warunki płatności – określone przez Zamawiającego w SIWZ
Pakiet 3
Kwota brutto: 44386,20 PLN

Termin wykonania zamówienia – określony przez Zamawiającego w SIWZ

Okres gwarancji – określony przez Zamawiającego w SIWZ

Warunki płatności – określone przez Zamawiającego w SIWZ

5. SUNTAR Sp. z o.o. ul. Boya Żeleńskiego 5b 33-100 Tarnów

Pakiet 1
Kwota brutto: 29274,00 PLN

Termin wykonania zamówienia – określony przez Zamawiającego w SIWZ

Okres gwarancji – określony przez Zamawiającego w SIWZ

Warunki płatności – określone przez Zamawiającego w SIWZ

Pakiet 2
Kwota brutto: 3809,31 PLN + 499,38 PLN

Termin wykonania zamówienia – określony przez Zamawiającego w SIWZ

Okres gwarancji – określony przez Zamawiającego w SIWZ

Warunki płatności – określone przez Zamawiającego w SIWZ

Pakiet 3
Kwota brutto: 22804,20 PLN + 18411,87 PLN + 23812,80 PLN

Termin wykonania zamówienia – określony przez Zamawiającego w SIWZ

Okres gwarancji – określony przez Zamawiającego w SIWZ

Warunki płatności – określone przez Zamawiającego w SIWZ

6.Compro Jolanta Olszewska ul. Kotarbińskiego 19 41-400 Mysłowice

Pakiet 2
Kwota brutto: 4366,50 PLN

Termin wykonania zamówienia – określony przez Zamawiającego w SIWZ

Okres gwarancji – określony przez Zamawiającego w SIWZ

Warunki płatności – określone przez Zamawiającego w SIWZ

Pakiet 3
Kwota brutto: 13557,06 PLN

Termin wykonania zamówienia – określony przez Zamawiającego w SIWZ

Okres gwarancji – określony przez Zamawiającego w SIWZ

Warunki płatności – określone przez Zamawiającego w SIWZ

7. AT Computers s.c. Jakub Mroczkowski Bartłomiej Mroczkowski ul. Kostrzewskiego 16 62-010 Pobiedziska

Pakiet 1
Kwota brutto: 21923,52 PLN

Termin wykonania zamówienia – określony przez Zamawiającego w SIWZ

Okres gwarancji – określony przez Zamawiającego w SIWZ

Warunki płatności – określone przez Zamawiającego w SIWZ

8. Zakład Systemów Komputerowych ZSK Sp. z o.o. ul. Wadowicka 12, 30-415 Kraków

Pakiet 1
Kwota brutto: 28699,59 PLN

Termin wykonania zamówienia – określony przez Zamawiającego w SIWZ

Okres gwarancji – określony przez Zamawiającego w SIWZ

Warunki płatności – określone przez Zamawiającego w SIWZ

Pakiet 2
Kwota brutto: 4398,48 PLN

Termin wykonania zamówienia – określony przez Zamawiającego w SIWZ

Okres gwarancji – określony przez Zamawiającego w SIWZ

Warunki płatności – określone przez Zamawiającego w SIWZ

Pakiet 3
Kwota brutto: 14971,56 PLN

Termin wykonania zamówienia – określony przez Zamawiającego w SIWZ

Okres gwarancji – określony przez Zamawiającego w SIWZ

Warunki płatności – określone przez Zamawiającego w SIWZ

Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę brutto w wysokości
Pakiet 1 – 22000 PLN
Pakiet 2 – 4500 PLN
Pakiet 3 – 15000 PLN

Uwaga: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


Pytania i odpowiedzi:
Uwagi oraz zmiany:
Skip to content