Opublikowane dnia 27.01.2017 / Aktualizowane dnia 27.01.2017


Tytuł: Foundrymet – Konsorcjum dla Odlewnictwa i Metalurgii – Zadanie Nr 2 (część). Centrum Naukowo-Badawcze Stanu Ciekłego. Dokończenie budowy budynku laboratorium specjalistycznego do badań materiałowych – część III
Sygnatura:
ZP/03/17
Kategoria przetargu:
Roboty
Miejsce składania:
Budynek BLT parter, recepcja Instytucie Odlewnictwa ul. Zakopiańska 73, Kraków
Data składania:
2017.02.14 o godz. 12:00
Miejsce otwarcia:
Budynek BLT I piętro, sala konferencyjna Instytucie Odlewnictwa ul. Zakopiańska 73, Kraków
Data otwarcia:
2017.02.14 o godz. 12:30
Wyniki przetargu:
Działając na podstawie art. 92 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający – Instytut Odlewnictwa zawiadamia, że w wyżej wymienionym  postępowaniu została wybrana oferta nr 1 firmy: Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ENERGOTERM Sp. z o.o. ul. Płaska 4-10, 87-100 Toruń Kwota brutto: 284 745,00 zł – 60 pkt Gwarancja:  84 miesiące – 40 pkt Razem – 100 pkt Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie terminu, o którym mowa w art.94 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp.
Informacje o złożonych ofertach:

W powyższym postępowaniu złożono następujące oferty:

Oferta nr 1:

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ENERGOTERM Sp. z o.o.

ul. Płaska 4-10, 87-100 Toruń

Kwota brutto: 284 745,00 zł

Termin płatności – 21 dni

Gwarancja – 84 miesiące

Oferta nr 2:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

PRO-THERM Sp. z o.o

ul. J.Chełmońskiego 103, 31-348 Kraków

Kwota brutto: 279 991,05

Termin płatności – 21 dni

Gwarancja – 84 miesiące

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto w wysokości  287 282,95 zł.


Pytania i odpowiedzi:
Uwagi oraz zmiany:
Skip to content