Opublikowane dnia 28.02.2017 / Aktualizowane dnia 28.02.2017


Tytuł: Foundrymet – Konsorcjum dla Odlewnictwa i Metalurgii – Zadanie Nr 2 (część). Centrum Naukowo-Badawcze Stanu Ciekłego. Dokończenie budowy budynku laboratorium specjalistycznego do badań materiałowych – część II
Sygnatura:
ZP/05/17
Kategoria przetargu:
Roboty
Miejsce składania:
Budynek BLT parter, recepcja Instytucie Odlewnictwa ul. Zakopiańska 73, Kraków
Data składania:
2017.03.20 o godz. 12:00
Miejsce otwarcia:
Budynek BLT I piętro, sala konferencyjna Instytucie Odlewnictwa ul. Zakopiańska 73, Kraków
Data otwarcia:
2017.03.20 o godz. 12:30
Wyniki przetargu:
Działając na podstawie art. 92. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.),  Zamawiający – Instytut Odlewnictwa zawiadamia, że w wyżej wymienionym postępowaniu została wybrana oferta nr 3 firmy: HMS BUDOWNICTWO Sp. z o.o. ul. Wolnego 12/5 40-857 Katowice Kwota brutto: 319 800,00 Termin płatności: 21 dni Gwarancja: 84 miesiące   Pozostałe złożone oferty: Oferta nr 1: Konsorcjum firm: Lider – STAMBUD Sp. z o.o. ul. Podlas 11, Nawojowa Góra, 32-065 Krzeszowice Partner: 2K – Budownictwo Sp. z o.o. Morawica 286, 32-084 Morawica Kwota brutto: 336 314,61 Termin płatności: 21 dni Gwarancja: 84 miesiące Oferta nr 2: Przedsiębiorstwo Handlowo Remontowo Budowlane ECCO-SYSTEM Wojciech Köning 34-745 Spytkowice 195 Kwota brutto: 355 000,00 Termin płatności: 21 dni Gwarancja: 84 miesiące Poniżej zestawienie ofert wg kryteriów:  
Nr oferty Nazwa firmy Liczba punktów wg kryterium „cena brutto” Liczba punktów wg kryterium „gwarancja” Suma punktów
1 Konsorcjum firm: Lider – STAMBUD Sp. z o.o. Partner: 2K – Budownictwo            Sp. z o.o.   57,05 40,00 97,05
2 Przedsiębiorstwo Handlowo Remontowo Budowlane ECCO-SYSTEM Wojciech Köning   54,05 40,00 94,05
3 HMS BUDOWNICTWO Sp. z o.o.   60,00 40,00 100,00
Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie terminu, o którym mowa w przepisie art. 94 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.  
Informacje o złożonych ofertach:

W powyższym postępowaniu złożono następujące oferty:

Oferta nr 1:

Konsorcjum firm: Lider STAMBUD Sp. z o.o.

ul. Podlas 11, Nawojowa Góra

32-065 Krzeszowice

Kwota brutto: 336 314,61

Termin płatności –  21 dni

Gwarancja – 84 miesiące

Oferta nr 2:

Przedsiębiorstwo Handlowo Remontowo Budowlane

ECCO SYSTEM Wojciech Koning

34-745 Spytkowice 195

Kwota brutto: 355 000,00

Termin płatności –  21 dni

Gwarancja – 84 miesiące

Oferta nr 3:

HMS Budownictwo Sp. z o.o.

ul. Wolnego 12/5

40-857 Katowice

Kwota brutto:  319 800,00

Termin płatności –  21 dni

Gwarancja – 84 miesiące

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto w wysokości  393 264,28 zł.


Pytania i odpowiedzi:
Uwagi oraz zmiany:

Ogłoszenie nr 42366 - 2017 z dnia 2017-03-13 r.
Kraków: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 33848 Data: 28/02/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Instytut Odlewnictwa, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Zakopiańska  73, 30418   Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. , e-mail iod@iod.krakow.pl, faks . Adres strony internetowej (url): www.iod.krakow.pl Adres profilu nabywcy: Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Numer sekcji: IV Punkt: 6.2 W ogłoszeniu jest: Data: 16/03/2017, godzina: 12:00 W ogłoszeniu powinno być: Data: 20/03/2017, godzina: 12:00
Zwiększ rozmiar czcionki Ustaw domyślny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki
Skip to content