Opublikowane dnia 16.03.2017 / Aktualizowane dnia 16.03.2017


Tytuł: Foundrymet – Konsorcjum dla Odlewnictwa i Metalurgii – Zadanie Nr 2 (część). Centrum Naukowo-Badawcze Stanu Ciekłego. Dokończenie budowy budynku laboratorium specjalistycznego do badań materiałowych – część IV
Sygnatura:
ZP/06/17
Kategoria przetargu:
Roboty
Miejsce składania:
Budynek BLT parter, recepcja Instytucie Odlewnictwa ul. Zakopiańska 73, Kraków
Data składania:
2017.04.03 o godz. 12:00
Miejsce otwarcia:
Budynek BLT I piętro, sala konferencyjna Instytucie Odlewnictwa ul. Zakopiańska 73, Kraków
Data otwarcia:
2017.04.03 o godz. 12:30
Wyniki przetargu:
Działając na podstawie art. 92. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.),  Zamawiający – Instytut Odlewnictwa zawiadamia, że w wyżej wymienionym postępowaniu została wybrana oferta nr 1 firmy: ELEKTRONET Roman Weiner ul. Wenecja 19/6 31-117 Kraków Kwota brutto: 43 296,00 Termin płatności: 21 dni Gwarancja: 84 miesiące   Pozostałe złożone oferty: Oferta nr 2: ELEKTROM Rafał  Malinka ul. Marcówka 2 34-210 Zembrzyce Kwota brutto: 47 355,00 Termin płatności: 21 dni Gwarancja: 84 miesiące   Poniżej zestawienie ofert wg kryteriów:
Nr oferty Nazwa firmy Liczba punktów wg kryterium „cena brutto” Liczba punktów wg kryterium „gwarancja” Suma punktów
1 ELEKTRONET Roman Weiner   60,00 40,00 100,00
2 ELEKTROM Rafał  Malinka   54,86 40,00 94,86
Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie terminu, o którym mowa w przepisie art. 94 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
Informacje o złożonych ofertach:

Oferta nr 1:

Roman Weiner Elektronet

ul. Wenecja 19/6

31-117 Kraków

Kwota brutto: 43 296,00

Gwarancja: 84 miesiące

Oferta nr 2:

ELEKTROM Rafał Malinka

Marcówka 2

34-210 Zembrzyce

Kwota brutto: 47 355,00

Gwarancja: 84 miesiące

 

Informujemy, że kwota jaka przeznaczył Zamawiający na realizację zamówienia wynosi 50 101,13 brutto.


Pytania i odpowiedzi:
Uwagi oraz zmiany:
Skip to content