Opublikowane dnia 06.12.2017 / Aktualizowane dnia 06.12.2017


Tytuł: Foundrymet – Konsorcjum dla Odlewnictwa i Metalurgii – Zadanie Nr 2 (część). Centrum Naukowo-Badawcze Stanu Ciekłego. Dokończenie budowy budynku laboratorium specjalistycznego do badań materiałowych – część V
Sygnatura:
ZP/17/17
Kategoria przetargu:
Roboty
Miejsce składania:
Budynek BLT parter, recepcja Instytucie Odlewnictwa ul. Zakopiańska 73, Kraków
Data składania:
2017.12.27 o godz. 12:00
Miejsce otwarcia:
Budynek BLT I piętro, sala konferencyjna Instytucie Odlewnictwa ul. Zakopiańska 73, Kraków
Data otwarcia:
2017.12.27 o godz. 12:30
Wyniki przetargu:
Informujemy, że postępowanie przetargowe zostało unieważnione na podstawie Art. 93 ust.1, pkt 4 „cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia…”
Informacje o złożonych ofertach:

W powyższym postępowaniu złożono następujące oferty:

Oferta nr 1:

REM-BUD Krzysztof Kosal, Józef Kmiecik

ul. Słowacka 11, 33-300 Nowy Sącz

Kwota brutto: 797 040,00

Termin płatności –  21 dni

Gwarancja – 66 miesięcy

Oferta nr 2:

BUDARUS Dariusz Sułkowski

Sowliny 280, 34-600 Limanowa

Kwota brutto: 799 500,00

Termin płatności –  21 dni

Gwarancja – 66 miesięcy

Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę brutto w wysokości  696 827,12 zł.


Pytania i odpowiedzi:
Uwagi oraz zmiany:
Skip to content