Opublikowane dnia 15.01.2018 / Aktualizowane dnia 15.01.2018


Tytuł: Foundrymet – Konsorcjum dla Odlewnictwa i Metalurgii – Zadanie Nr 2 (część). Centrum Naukowo-Badawcze Stanu Ciekłego. Dokończenie budowy budynku laboratorium specjalistycznego do badań materiałowych – część V
Sygnatura:
ZP/01/18
Kategoria przetargu:
Roboty
Miejsce składania:
Budynek BLT parter, recepcja Instytucie Odlewnictwa ul. Zakopiańska 73, Kraków
Data składania:
2018.01.31 o godz. 12:00
Miejsce otwarcia:
Budynek BLT I piętro, sala konferencyjna Instytucie Odlewnictwa ul. Zakopiańska 73, Kraków
Data otwarcia:
2018.01.31 o godz. 12:30
Wyniki przetargu:
Działając na podstawie art. 92. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.),  Zamawiający – Instytut Odlewnictwa zawiadamia, że w wyżej wymienionym postępowaniu została wybrana oferta nr 1 firmy: BUDARUS Dariusz Sułkowski Sowliny 280, 34-600 Limanowa Kwota brutto: 789 800,00 Termin płatności -  21 dni Gwarancja - 66 miesięcy Jedyna złożona oferta.
Informacje o złożonych ofertach:

W powyższym postępowaniu została złożona oferta firmy:

Oferta nr 1:

BUDARUS Dariusz Sułkowski

Sowliny 280, 34-600 Limanowa

Kwota brutto: 789 800,00

Termin płatności –  21 dni

Gwarancja – 66 miesięcy

Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę brutto w wysokości  751 493,52 zł.


Pytania i odpowiedzi:
Zapytanie: W związku z bardzo długim okresem realizacji umowy wnosimy o: 1. Zmianę w projekcie umowy dotyczącą możliwości fakturowania częściowego za odebrane etapy robót. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 2. Zmianę wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy do 5% ceny oferty. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Uwagi oraz zmiany:
Skip to content