Opublikowane dnia 24.08.2018 / Aktualizowane dnia 24.08.2018


Tytuł: Sprzątanie i utrzymanie czystości wewnątrz obiektów Instytutu Odlewnictwa
Sygnatura:
ZP/06/18
Kategoria przetargu:
Usługi
Miejsce składania:
Budynek BLT II piętro, Sekretariat Dyrektora Instytutu Instytut Odlewnictwa ul. Zakopiańska 73, Kraków
Data składania:
2018.09.06 o godz. 09:00
Miejsce otwarcia:
Budynek BLT I piętro, sala konferencyjna Instytut Odlewnictwa ul. Zakopiańska 73, Kraków
Data otwarcia:
2018.09.06 o godz. 09:30
Wyniki przetargu:
rozstrzygnięcie postępowania - sprzątanie i utrzymanie czystości wewnątrz obiektów Instytutu Odlewnictwa
Informacje o złożonych ofertach:

Informujemy, że w postępowaniu zostały złożone oferty wykonawców:
1. ADMISFERA – USŁUGI ROBERT RYL, ul. Rzemieślnicza 20, 30-363 Kraków
Kwota brutto: 340200,00 PLN
Termin wykonania zamówienia – określony przez Zamawiającego w SIWZ
Okres gwarancji – nie dotyczy
Warunki płatności – określone przez Zamawiającego w SIWZ
2. AGRO-SERVICE Piotr Kulak, ul. Obroki 130, 40-833 Katowice
Kwota brutto: 674140,50 PLN
Termin wykonania zamówienia – określony przez Zamawiającego w SIWZ
Okres gwarancji – nie dotyczy
Warunki płatności – określone przez Zamawiającego w SIWZ
3. A.S. sp. z o.o. ul. Żelazna 87 lok.202, 00-879 Warszawa
Kwota brutto: 319480,20 PLN
Termin wykonania zamówienia – określony przez Zamawiającego w SIWZ
Okres gwarancji – nie dotyczy
Warunki płatności – określone przez Zamawiającego w SIWZ
4. MEGVI sp. z o.o. ul. Łużycka 93/11, 30-693 Kraków
Kwota brutto: 194416,65 PLN
Termin wykonania zamówienia – określony przez Zamawiającego w SIWZ
Okres gwarancji – nie dotyczy
Warunki płatności – określone przez Zamawiającego w SIWZ
5. Verdeho Sp. z o.o. ul. Chełmońskiego 206, 31-348 Kraków
Kwota brutto: 257709,60 PLN
Termin wykonania zamówienia – określony przez Zamawiającego w SIWZ
Okres gwarancji – nie dotyczy
Warunki płatności – określone przez Zamawiającego w SIWZ
6. Konsorcjum:Frontida Medical Sp. z o.o. ul. Słomiana 18, 30-316 Kraków
Frontida Sp. z o.o. ul. Jana Gutenberga 1/21 30-348 Kraków
Kwota brutto: 213117,48 PLN
Termin wykonania zamówienia – określony przez Zamawiającego w SIWZ
Okres gwarancji – nie dotyczy
Warunki płatności – określone przez Zamawiającego w SIWZ
7. USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW, ul. Torowa 33, 32-050 Skawina
Kwota brutto: 321030,00 PLN
Termin wykonania zamówienia – określony przez Zamawiającego w SIWZ
Okres gwarancji – nie dotyczy
Warunki płatności – określone przez Zamawiającego w SIWZ
8. FIRMA USŁUGOWA MAGRIT Renata Buła ul. Soroki 6/2 30-389 Kraków
Kwota brutto: 341080,02 PLN
Termin wykonania zamówienia – określony przez Zamawiającego w SIWZ
Okres gwarancji – nie dotyczy
Warunki płatności – określone przez Zamawiającego w SIWZ
9. Centrum Ochrony Security Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 5a 41-200 Sosnowiec
Kwota brutto: 454615,02 PLN
Termin wykonania zamówienia – określony przez Zamawiającego w SIWZ
Okres gwarancji – nie dotyczy
Warunki płatności – określone przez Zamawiającego w SIWZ
10. CLAR SYSTEM S.A. ul. Janickiego 20b, 60-542 Poznań
Kwota brutto: 272986,20 PLN
Termin wykonania zamówienia – określony przez Zamawiającego w SIWZ
Okres gwarancji – nie dotyczy
Warunki płatności – określone przez Zamawiającego w SIWZ
11. MULTISERVICE Sp. z o.o. ul. Tarasa Szewczenki 7, 10-274 Olsztyn
Kwota brutto: 497352,96 PLN
Termin wykonania zamówienia – określony przez Zamawiającego w SIWZ
Okres gwarancji – nie dotyczy
Warunki płatności – określone przez Zamawiającego w SIWZ
12. Konsorcjum Firm: Era Sp. z o.o. ul. Katowicka 16B, 41-500 Chorzów – Lider Konsorcjum; NOVIA Sp. z o.o. ul. Paderewskiego 34, 41-500 Chorzów
Kwota brutto: 281684,70 PLN
Termin wykonania zamówienia – określony przez Zamawiającego w SIWZ
Okres gwarancji – nie dotyczy
Warunki płatności – określone przez Zamawiającego w SIWZ
13. KOR-BUD Albert Budziński Wola Podłężna, ul. Rudzicka 10 62-510 Konin
Kwota brutto: 252000,00 PLN
Termin wykonania zamówienia – określony przez Zamawiającego w SIWZ
Okres gwarancji – nie dotyczy
Warunki płatności – określone przez Zamawiającego w SIWZ
14. JAK-BUD Jakub Budziński Wola Podłężna, ul. Rudzicka 40 I 62-510 Konin
Kwota brutto: 209001,60 PLN
Termin wykonania zamówienia – określony przez Zamawiającego w SIWZ
Okres gwarancji – nie dotyczy
Warunki płatności – określone przez Zamawiającego w SIWZ

Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę brutto w wysokości 342000,00PLN
Uwaga: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sprostowanie: Zamawiający prostuje nazwę wykonawcy w pkt 4. Prawidłowa nazwa wykonawcy to MEGAVI sp. z o.o. Błąd popełnił sam wykonawca na jednym z formularzy z którego Zamawiający przepisał błędną nazwę wykonawcy.


Pytania i odpowiedzi:
Uwagi oraz zmiany:
Skip to content