Opublikowane dnia 16.12.2016 / Aktualizowane dnia 16.12.2016


Tytuł: Sprzątanie i utrzymanie czystości wewnątrz obiektów Instytutu Odlewnictwa
Sygnatura:
ZP/09/16
Kategoria przetargu:
Usługi
Miejsce składania:
Budynek BLT parter, recepcja Instytucie Odlewnictwa ul. Zakopiańska 73, Kraków
Data składania:
2016.12.27 o godz. 12:00
Miejsce otwarcia:
Budynek BLT I piętro, sala konferencyjna Instytucie Odlewnictwa ul. Zakopiańska 73, Kraków
Data otwarcia:
2016.12.27 o godz. 12:30
Wyniki przetargu:
Informujemy, że powyższe postępowanie przetargowe zostaje unieważnione na podstawie przepisu art. 93 ust.1 pkt 7) ustawy Pzp, vide: „postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego” w związku z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp: „Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości”. W trakcie badania ofert Zamawiający został poinformowany przez jednego z oferentów, że oferent ten uzyskał telefonicznie (przed terminem złożenia ofert) informację, która mogła wpłynąć na błędne przygotowanie oferty przez tego oferenta. W związku z powyższym, Zamawiający nie mogąc sprawdzić oraz ustalić okoliczności zdarzenia - nie miał również  możliwości usunięcia stwierdzonej wady istotnej przeprowadzonego postępowania przetargowego.
Informacje o złożonych ofertach:

Złożone oferty:

Oferta nr 1

Konsorcjum firm CLAR SYTSTEM S.A.

ul. Janickiego 20B

60-542 Poznań

Kwota brutto: 152 101,80

Termin płatności: 30 dni

Oferta nr 2

F.H.U PRESTIGE Magdalena Wierzbicka

ul. Korpala 14

30-389 Kraków

Kwota brutto: 151 200,00 (kwota netto = kwota brutto)

Termin płatności: 30 dni

Oferta nr 3

MTC Holding Company Sp. z o. o.

ul. Ks. E. Kasperczyka 58

44-300 Wodzisław Śląski

Kwota brutto: 255 839,88

Termin płatności: 30 dni

Oferta nr 4

Konsorcjum Firm WOLF Służba Ochrony

ul. Łokietka 146

31-334 Kraków

Kwota brutto: 148 249,44

Termin płatności: 30 dni

Oferta nr 5

A.S. Sp. z o. o.

ul. Żelazna 87 lok. 201

00-879 Warszawa

Kwota brutto: 189 051,00

Termin płatności: 30 dni

Oferta nr 6

F.H.U. MAGRIT Renata Buła

ul. Soroki 6/2

30-389 Kraków

Kwota brutto: 14 145, 00 /miesiąc

Termin płatności: 14 dni

Oferta nr 7

F.H.U. KAMIR Monika Chwajok

ul. Kołowa 7/62

30-134 Kraków

Kwota brutto: 8 610,00

Termin płatności: 30 dni

 

Oferta nr 8

4 WORKERS

ul. Zielona 26

42-360 Poraj

Kwota brutto: 10 762,50

Termin płatności: 30 dni

Oferta nr 9

„ADS Spółka z o. o.” Spółka Komandytowa

ul. Spacerowa 1

32-088 Brzozówka

Kwota brutto: 170 100,00

Termin płatności: 30 dni

Oferta nr 10

Zakład Ogólnobudowlany EKO-SERWIS

Wojciech Sieńko

Garliczka 101

32-088 Przybysławice

Kwota brutto: 279 000,00

Termin płatności: 30 dni

Oferta nr 11

MATBEX Sp. z o. o.

ul. Borki 16 B

44-Rybnik

Kwota brutto: 223 724,70

Termin płatności: 30 dni

 

Oferta nr 12

FIBERTONE Wiktoria Demko

ul. Stańkowa 21

38-711 Ropienka

Kwota brutto: 169 931,88

Termin płatności: 30 dni

Zamawiający przeznaczył kwotę 225 000 zł brutto.


Pytania i odpowiedzi:
Uwagi oraz zmiany:
Skip to content