Opublikowane dnia 17.11.2020 / Aktualizowane dnia 27.09.2021


Tytuł: SPRZĄTANIE WNĘTRZ BUDYNKÓW INSTYTUTU ORAZ TERENÓW ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z USŁUGAMI POMOCNICZYMI
Sygnatura:
ZP/11/20
Kategoria przetargu:
Usługi
Miejsce składania:
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków w Budynku „BLT” (wejście od strony ul. Zbrojarzy) II piętro – Sekretariat Dyrektora
Data składania:
2020.11.26 o godz. 09:00
Miejsce otwarcia:
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków w Budynku „BLT” (wejście od strony ul. Zbrojarzy) I piętro - sala konferencyjna
Data otwarcia:
2020.11.26 o godz. 09:15
Wyniki przetargu:
rozstrzygnięcie-ZP11
Informacje o złożonych ofertach:

Informujemy, że w postępowaniu zostały złożone oferty wykonawców:

1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KARPINEX Barbara Karpińska, Cedzyna, ul. Cedrowa 5, 25-900 Kielce
Kwota brutto: 866816,26 PLN
Termin wykonania zamówienia – określony przez Zamawiającego w SIWZ
Okres gwarancji – nie dotyczy
Warunki płatności – określone przez Zamawiającego w SIWZ
2. Firma Usługowa AGA Agnieszka Kasińska, 43-170 Łaziska Górne, ul. Energetyków 5
Kwota brutto: 730420,85 PLN
Termin wykonania zamówienia – określony przez Zamawiającego w SIWZ
Okres gwarancji – nie dotyczy
Warunki płatności – określone przez Zamawiającego w SIWZ
3.CLEAN Firma Usługowa Rafał Stolarek, 31-315 Kraków, ul. E. Radzikowskiego 100/1
Kwota brutto: 720155,22 PLN
Termin wykonania zamówienia – określony przez Zamawiającego w SIWZ
Okres gwarancji – nie dotyczy
Warunki płatności – określone przez Zamawiającego w SIWZ
4. Verdeho Sp. z o.o. ul. Chełmońskiego 206, 31-348 Kraków
Kwota brutto: 418802,82 PLN
Termin wykonania zamówienia – określony przez Zamawiającego w SIWZ
Okres gwarancji – nie dotyczy
Warunki płatności – określone przez Zamawiającego w SIWZ
5. Zakład Obsługi Nieruchomości EKO-SERWIS Wojciech Sieńko, 32-088 Garliczka, ul. Zaciszna 14
Kwota brutto: 390484,98 PLN
Termin wykonania zamówienia – określony przez Zamawiającego w SIWZ
Okres gwarancji – nie dotyczy
Warunki płatności – określone przez Zamawiającego w SIWZ
6. Hydrobud Sp. z o.o. ul. 11 listopada 42C, 62 – 510 Konin
Kwota brutto: 520311,69 PLN
Termin wykonania zamówienia – określony przez Zamawiającego w SIWZ
Okres gwarancji – nie dotyczy
Warunki płatności – określone przez Zamawiającego w SIWZ
7. FHU Sigel Piotr Panasiuk os. Wandy 16/5, 31-906 Kraków
Kwota brutto: 525 522,24 PLN
Termin wykonania zamówienia – określony przez Zamawiającego w SIWZ
Okres gwarancji – nie dotyczy
Warunki płatności – określone przez Zamawiającego w SIWZ
8. Claro Sp. z o.o. II Sp. komandytowa 32- 020 Wieliczka ul. Reformacka 25
Kwota brutto: 646630,92 PLN
Termin wykonania zamówienia – określony przez Zamawiającego w SIWZ
Okres gwarancji – nie dotyczy
Warunki płatności – określone przez Zamawiającego w SIWZ
Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę brutto w wysokości:
803524,92 PLN
Uwaga: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


Pytania i odpowiedzi:
Uwagi oraz zmiany:
Skip to content