Opublikowane dnia 03.12.2020 / Aktualizowane dnia 27.09.2021


Tytuł: Stanowisko do badań materiałów w warunkach zmiennych i cyklicznych testów korozyjnych
Sygnatura:
ZP/13/20
Kategoria przetargu:
Dostawy i usługi
Miejsce składania:
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków w Budynku „BLT” (wejście od strony ul. Zbrojarzy) II piętro – Sekretariat Dyrektora
Data składania:
2020.12.16 o godz. 09:00
Miejsce otwarcia:
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków w Budynku „BLT” (wejście od strony ul. Zbrojarzy) I piętro - sala konferencyjna
Data otwarcia:
2020.12.16 o godz. 09:15
Wyniki przetargu:
rozstrzygnięcie-ZP13 unieważnienie postępowania ZP13
Informacje o złożonych ofertach:

Zamawiający informuje że w postępowaniu wpłynęła 1 oferta:

1. Klimatest Trzynadlowski i Wspólnicy Sp. j, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 5C, 52-204 Wrocław
Kwota brutto: 273675,00 PLN
Termin wykonania zamówienia – określony przez Zamawiającego w SIWZ
Okres gwarancji – 24 msc.
Warunki płatności – określone przez Zamawiającego w SIWZ

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia 320 000 PLN.


Pytania i odpowiedzi:
Uwagi oraz zmiany:
Skip to content