Opublikowane dnia 23.10.2020 / Aktualizowane dnia 27.09.2021


Tytuł: Stanowisko do badań materiałów w warunkach zmiennych i cyklicznych testów korozyjnych
Sygnatura:
ZP/09/20
Kategoria przetargu:
Dostawy i usługi
Miejsce składania:
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków w Budynku „BLT” (wejście od strony ul. Zbrojarzy) II piętro – Sekretariat Dyrektora
Data składania:
2020.11.03 o godz. 09:00
Miejsce otwarcia:
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków w Budynku „BLT” (wejście od strony ul. Zbrojarzy) I piętro - sala konferencyjna
Data otwarcia:
2020.11.03 o godz. 09:15
Wyniki przetargu:
unieważnienie postępowania ZP9
Informacje o złożonych ofertach:

Zamawiający informuje że nie wpłynęła żadna oferta w postępowaniu.
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia 320 000 PLN.


Pytania i odpowiedzi:
Uwagi oraz zmiany:
Skip to content