Opublikowane dnia 22.12.2016 / Aktualizowane dnia 22.12.2016


Tytuł: Sukcesywna dostawa materiałów biurowych, drobnego sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek
Sygnatura:
ZP/10/16
Kategoria przetargu:
Dostawy i usługi
Miejsce składania:
Budynek BLT parter, recepcja Instytucie Odlewnictwa ul. Zakopiańska 73, Kraków
Data składania:
2016.12.30 o godz. 12:00
Miejsce otwarcia:
Budynek BLT I piętro, sala konferencyjna Instytucie Odlewnictwa ul. Zakopiańska 73, Kraków
Data otwarcia:
2016.12.30 o godz. 12:30
Wyniki przetargu:
Działając na podstawie art. 92 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający – Instytut Odlewnictwa zawiadamia, że w wyżej wymienionym  postępowaniu została wybrana oferta nr 1 firmy: Wektor Artykuły Biurowe Sp. z o.o. ul. Golikówka 7, 30-723 Kraków Kwota brutto: 101 397,97 zł Termin płatności: 30 dni Pozostałe złożone oferty: Oferta nr 2: Przedsiębiorstwo Handlowe biuro plus Włodzimierz Leszczyński ul. Bonarka 21, 30-415 Kraków Kwota brutto: 118 224,38 zł Termin płatności: 30 dni Poniżej zestawienie punktów wg kryteriów:
Nr oferty Nazwa firmy Liczba punktów wg kryterium „cena” Liczba punktów wg kryterium „termin płatności” Suma punktów
1 Wektor Artykuły Biurowe Sp. z o.o.   60,00 40,00 100,00
2 Przedsiębiorstwo Handlowe biuro plus Włodzimierz Leszczyński   51,46 40,00 91,46
Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie terminu, o którym mowa w art.94 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp.
Informacje o złożonych ofertach:

W powyższym postępowaniu przetargowym złożono następujące oferty:

Oferta nr 1:

Wektor Artykuły Biurowe Sp. z o.o.

Golikówka 7, 30-723 Kraków

Kwota brutto: 101 397,97 zł

Termin płatności: 30 dni

Oferta nr 2:

Przedsiębiorstwo Handlowe biuro plus Włodzimierz Leszczyński

Bonarka 21, 30-415 Kraków

Kwota brutto: 118 224,38

Termin płatności: 30 dni

 

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 100 000,00 zł brutto.


Pytania i odpowiedzi:
Uwagi oraz zmiany:
Skip to content