Opublikowane dnia 29.05.2018 / Aktualizowane dnia 29.05.2018


Tytuł: Uniwersalna maszyna do badań wytrzymałościowych z głowicą o sile min. 10 kN z bezkontaktowym ekstensometrem i z możliwością rozbudowy o piec do badań wysokotemperaturowych
Sygnatura:
ZP/03/18
Kategoria przetargu:
Dostawy i usługi
Miejsce składania:
Budynek BLT parter, recepcja Instytucie Odlewnictwa ul. Zakopiańska 73, Kraków
Data składania:
2018.06.22 o godz. 10:00
Miejsce otwarcia:
Budynek BLT I piętro, sala konferencyjna Instytucie Odlewnictwa ul. Zakopiańska 73, Kraków
Data otwarcia:
2018.06.22 o godz. 11:00
Wyniki przetargu:
rozstrzygnięcie postępowania
Informacje o złożonych ofertach:

Informacja z otwarcia ofert

Szanowni Wykonawcy,

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający – Instytut Odlewnictwa 30-418 Kraków, ul. Zakopiańska 73, przedstawia informację z otwarcia ofert, które odbyło się 22.06.2018 o godz. 11:00

1.Nazwa (firma) i adres Wykonawcy: Technolutions Miłosz Czajkowski, ul. Jana Pawła II 52/56, 99-400 Łowicz

Cena zamówienia [zł. brutto]: 297 000 PLN

Termin wykonania zamówienia: określony przez Zamawiającego w SIWZ

Okres gwarancji: 60 miesięcy

Warunki płatności: określone przez Zamawiającego w SIWZ

 

2.Nazwa (firma) i adres Wykonawcy: Zwick Roell Polska Sp. z o.o. Sp.k ul.Muchoborska 18, 54-424 Wrocław

Cena zamówienia [zł. brutto]: 299 997 PLN

Termin wykonania zamówienia: określony przez Zamawiającego w SIWZ

Okres gwarancji: 24 miesiące

Warunki płatności: określone przez Zamawiającego w SIWZ

 

3.Nazwa (firma) i adres Wykonawcy:  SHIM-POL A.M.BORZYMOWSKI E.BORZYMOWSKA – RESZKA A.RESZKA Spółka Jawna Ul.Lubomirskiego 5, 05-080 Izabelin k. Warszawy

Cena zamówienia [zł. brutto]: 214 799 PLN

Termin wykonania zamówienia: określony przez Zamawiającego w SIWZ

Okres gwarancji: 60 miesięcy

Warunki płatności: określone przez Zamawiającego w SIWZ

 

4.Nazwa (firma) i adres Wykonawcy: SPECTRO – LAB Jan Borkowski, al. 3-go Maja 2/170,00-391 Warszawa

Cena zamówienia [zł. brutto]: 387 450 PLN

Termin wykonania zamówienia: określony przez Zamawiającego w SIWZ

Okres gwarancji: 36 miesięcy

Warunki płatności: określone przez Zamawiającego w SIWZ

 

Uwaga: Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia 300 000 PLN brutto.


Pytania i odpowiedzi:
Uwagi oraz zmiany:
Skip to content